Amsterdam Bay Area – Uniek wonen én werken

Rijk en regio werken samen om het gebied in en om het IJmeer,  de Amsterdam Bay Area, te ontwikkelen tot een prachtige plek om te wonen, te werken en te recreëren in het open kustlandschap. Het onderzoek Amsterdam Bay Area is een samenwerking van het MIRT-onderzoek ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ en het ‘Handelingsperspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam’.  De opgave is om in 2020 met alle partijen te komen tot een ontwikkelstrategie voor Amsterdam IJburg, Almere Centrum en Pampus en het gebied rond de baai. De ontwikkelstrategie bevat de stappen om het gebied te ontwikkelen tot het eindbeeld in 2050.

Als eerste stap is een Startdocument opgesteld. Het Startdocument bevat de thema’s, ambities en opgaven voor de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area. Centraal staan het toevoegen van unieke woonmilieus, robuuste economie, state-of-the-art duurzaamheid en ontwikkeling van de ecologie in het IJmeer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanwezige unieke landschap van het IJmeer en de polder.

Het Startdocument bevat onderzoeksperspectieven om de hoeken van het speelveld op te zoeken. Effectenonderzoek vindt in de zomerperiode plaats. Inzichten uit deze onderzoeken helpen om dit najaar te komen tot de ontwikkelstrategie voor de Amsterdam Bay Area. De uitdaging bij het opstellen van Startdocument was de online samenwerking met alle partijen tijdens de (start van) de coronacrisis.

In mei stelden bestuurders van het MIRT-onderzoek en het Handelingsperspectief het Startdocument vast.

Jelle Postma en Harold Lek sturen het onderzoek aan namens de Werkplaats Amsterdam Bay Area. Collega  Tatjana Stenfert Koese is de omgevingsmanager.

Bron: Tess Broekmans, Urhahn

Stedelijke Ontwikkeling
Jelle Postma
Harold Lek
Project- & Procesmanagement

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.