Amsterdamse verkenningen: touringcars en fietsen

In Amsterdam wordt de druk op de stad is steeds meer onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. Een toenemende stroom toeristen strijdt met bewoners, ondernemers en forensen om de openbare ruimte.

Met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit verbetert de gemeente Amsterdam aan de hand van vijftig concrete maatregelen ruimte creëren voor voetganger en fietser en voor doorstroming van OV en bestemmingsverkeer. Peter Heida en Nicolien van Eeden leiden in dat kader twee verkenningen: Een naar een terminal voor touringcars en een tweede naar een snelfietsverbinding over de Haarlemmer Houttuinen.

De touringcarmarkt is booming. Om goede voorzieningen te bieden voor bezoekers en om in de stad de overlast te beperken wil Amsterdam een Touringcarterminal realiseren. In de verkenning zoeken we naar een geschikte locatie en werken we een ruimtelijk plan uit. Startpunt hierbij is om de terminal volledig circulair op te bouwen.

De Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat worden dagelijks gebruikt door grote aantallen doorgaande fietsers. Dit levert conflicten op met de gemengde functie van de straat. Parkeren, laden en lossen, voetgangers en bestemmingsverkeer zijn namelijk ook belangrijke activiteiten in deze in populariteit toenemende winkelstraat. In de verkenning onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe hoofdfietsverbinding via de Haarlemmer Houttuinen om de Haarlemmerdijk en -straat te ontlasten en de fietser een hoogwaardige oost-west verbinding te bieden: Van Haarlem tot aan Amsterdam Centraal.

Afbeelding: Touringcarterminal in Hamburg

Afbeelding: Drukte in de Amsterdamse Haarlemmerstraat

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.