Atelier: aanpak ontwikkeling Grave-Lith

Op 8 juni 2015 organiseerde VINU met het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant een atelier om met de betrokken partijen de aanpak voor de ontwikkeling Grave-Lith te bespreken. Het traject Grave-Lith is onderdeel van de Maas. De komende jaren moet het waterschap Aa en Maas maatregelen treffen om de waterveiligheid te verbeteren. Daarnaast hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en Natuurmonumenten wensen en plannen om fietspaden aan te leggen, waterrecreatie mogelijk te maken en natuur te ontwikkelen.

Naast medewerkers van het waterschap en de provincie waren er deelnemers van het HWBP, het ministerie van I&M, Natuurmonumenten, de provincie Gelderland en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De ochtend begon met informatie over Grave-Lith en de activiteiten die vanuit HWBP, MIRT en Regio moeten worden opgepakt. Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen in groepen om te bespreken wat de beste aanpak is voor Grave-Lith: integraal, sectoraal of een combinatie.

De groepen voerden een goede discussie over de voor- en nadelen van een aanpak. In de plenaire terugkoppeling kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat een integrale aanpak in de onderzoeksfase voor Grave-Lith passend kan zijn. Het lijkt goed om daarna de verdere uitwerking programmatisch op te pakken. Een aanpak gericht op meerwaarde.

Afbeeldingen: Grave-Lith, bovenaanzicht en impressie op locatie.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.