Met elkaar op zoek naar gedeelde waarden

Hoe komen 26 organisaties met totaal verschillende belangen samen tot een advies om doorgaand autoverkeer te weren en de leefbaarheid te vergroten in een groot gebied in Den Haag? Dit was de grote uitdaging van het co-creatieproces Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. De afgelopen twee jaar werkte Maarten van Oosterom namens VINU als onafhankelijk procesbegeleider aan dit bijzondere proces. Met resultaat.

Co-creatieproces Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

De gemeente Den Haag vroeg in 2018 26 bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties om in co-productie met de gemeente advies uit te brengen over het verminderen van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord; een gebied van twee bij twee kilometer ten noorden van de Haagse binnenstad. Door dit gebied rijdt veel doorgaand autoverkeer zonder bestemming in het gebied. Dat zorgt voor drukte en is nadelig voor de luchtkwaliteit.

Tegengestelde belangen samenbrengen

De grote uitdaging van dit proces was om de grote hoeveelheid, ogenschijnlijk tegengestelde, belangen samen te brengen. Bereikbaarheid voor ondernemers versus leefbaarheid van bewoners, vergroening versus doorstroming, gezondheid versus reistijd. In de eerste fase van het proces hebben we daarom veel geïnvesteerd in gezamenlijke probleemanalyse en definitie. In het tweede deel hebben de organisaties, ondersteunt door een onafhankelijke deskundige, maatregelenpakketten uitgewerkt en afgewogen.

Samen tot een advies

Uiteindelijk is het de organisaties, na een intensief traject van bijna twee jaar, gelukt om samen tot een advies aan de gemeente te komen. Het advies bestaat uit een groot aantal maatregelen en aanbevelingen. Sommige deelnemers keken letterlijk over hun eigen belang heen om elkaar te kunnen vinden in een compromis. Een mooi resultaat waarmee de leefbaarheid in het gebied Centrum-Noord een impuls kan krijgen!

Vorige week hebben de organisaties vol trots hun adviesrapport aangeboden aan verkeerswethouder Van Asten. Naar verwachting start eind dit jaar de gemeente Den Haag, nadat de lokale politiek zich er eerst over heeft uitgesproken, met de eerste projecten. Een mooi resultaat!

Meer weten over het co-productieproces Centrum-Noord?

Bekijk de animatie over het advies of neem contact op met Maarten van Oosterom die als onafhankelijk voorzitter het proces heeft begeleid. Een belangrijke les die hij heeft geleerd is dat een zorgvuldig ingericht co-productieproces zorgt voor begrip voor elkaars belangen en bereidheid onder deelnemers om rekening met elkaar te houden en te zoeken naar gedeelde waarden.

Mobiliteit
Project- & Procesmanagement
Gemeente Den Haag

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.