De Kopermolen- Samen ambities waarmaken!

Winkelcentrum de Kopermolen in de Leidse Merenwijk is gedateerd en toe aan vernieuwing. De gemeente Leiden en de eigenaar van het winkelcentrum werken sinds 2016 samen aan de verbetering van het winkelcentrum en het omliggende gebied. Na een spannend participatieproces heeft de gemeenteraad in 2019 de inhoudelijke ambities vastgelegd met de vaststelling van een gebiedspaspoort.

Deze week bereikten we een nieuwe mijlpaal: de gemeente en de eigenaar hebben afspraken vastgelegd over de uitvoering van deze ambities in een samenwerkingsovereenkomst.

Kopermolen – ambitie voor de komende jaren

De gemeente en de eigenaar werken de komende jaren samen aan een grootschalige vernieuwing van De Kopermolen en omgeving: de eigenaar herontwikkelt het vastgoed en de gemeente zorgt voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Eigenaar en gemeente willen door middel van een klankbordgroep, online informatievoorziening en op andere specifiekere manieren in nauw contact staan met de buurt de komende jaren. De focus ligt bij de plannen op drie pijlers:

  1. Een gedragen plan voor het openbaar gebied rondom het winkelcentrum

De tweede helft van 2020 starten we met het ontwerpproces voor de nieuwe inrichting van het openbaar gebied. Eind dit jaar besluit de gemeenteraad over het programma van eisen en het budget voor het ontwerp. In 2021 wordt het ontwerp gemaakt. In alle fasen van het project nodigen we de buurt uit om mee te denken via gesprekken en met gebruik van online mogelijkheden.

  1. Een vernieuwd winkelcentrum van de toekomst

De plannen voor het nieuwe winkelcentrum krijgen langzaam vorm. Voor de omgeving, voor de buurt en voor de gehele Merenwijk bieden deze plannen kansen. Het winkelcentrum zal na de hele operatie een veel beter en compacter winkelcentrum zijn, met goede supermarkten en veel goede daar op aanvullende kleinere winkels vooral voor de dagelijkse boodschappen. Het gebouw zal veel duurzamer, energiezuiniger en groener zijn. Maar de vernieuwing zal ook pittig zijn en overlast geven, vooral tijdens de bouw.

  1. Woningen toevoegen waar behoefte aan is

Leiden wil de komende jaren veel nieuwe woningen bouwen, ook bij de Kopermolen. De ruimte in, op en rondom de Kopermolen is schaars. In het gebiedspaspoort is vastgelegd waar woningen kunnen worden gebouwd. De komende periode werken we de woningbouwplannen verder uit. Het gaat om sociale huurwoningen, woningen voor starters en ouderen. Groen, duurzaamheid en kwaliteit staan voorop de komende jaren als het om de woningen gaat.

Bart van Wijk is namens de gemeente Leiden projectmanager van dit mooie project.

Bron: Gemeente Leiden

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.