De Kopermolen wordt het hart van de Merenwijk

In de Merenwijk in Leiden zijn winkelcentrum de Kopermolen en omgeving toe aan een impuls. Eerdere plannen voor het gebied die voor onrust zorgden in de wijk zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan de kant gelegd. In september startte een uitgebreid participatietraject en is samen met de Merenwijkers gewerkt aan nieuwe kaders voor de ontwikkelingen in het gebied. In juli van dit jaar heeft dit geresulteerd in een door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie; ‘Gebiedspaspoort Kopermolen’. Meer informatie? Lees het artikel op de website van de gemeente Leiden.

Sinds begin 2019 is VINU betrokken bij deze gebiedsontwikkeling. Bart van Wijk is projectmanager namens de gemeente Leiden. De belangrijkste doelen voor de komende periode zijn om tot afspraken met de eigenaar / ontwikkelaar van het winkelcentrum te komen over meerdere beoogde deelprojecten in en rondom het winkelcentrum. Daarnaast werkt Bart aan een zogenaamd kaderbesluit, waarmee de gemeenteraad haar rol bepaald in deze ontwikkeling en onder andere voor de komende jaren middelen vrijmaakt om het project vanuit de gemeente te kunnen bemensen.
Er zijn erg veel goede ideeën voor het gebied, het is nu zaak om door middel van samenwerking en het maken van goede afspraken, te zorgen dat ze ook worden gerealiseerd de komende jaren.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met Bart!

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.