De OV-fietscorridor tegen de fietsfiles

In de drukke binnensteden is de fiets absoluut het beste vervoermiddel: snel, wendbaar en je komt overal voor de deur. Maar als we niet uitkijken dan wordt de fiets ‘de nieuwe auto’. Fietsfiles, stallingsproblemen en verkeersonveiligheid liggen op de loer. De gemeente Amsterdam onderkent dit gevaar en ziet een oplossing in
het ‘ontvlechten van modaliteiten’. Daarmee vermindert de drukte, verbeteren de doorstroming en de veiligheid en wordt de binnenstad toekomstbestendig bereikbaar.

Op de Binnenring van Amsterdam is het druk: dagelijks gebruiken 20.000 fietsers deze corridor en dat aantal neemt alleen maar toe. Op deze route rijden ook de tramlijnen 1, 7 en 19, dit zijn belangrijke verbindende lijnen. In combinatie met auto’s en voetgangers was het conflict evident. De gemeente startte daarom in 2016 met een pilotproject om de Sarphatistraat in te richten als OV-fietsstraat; de auto was er te gast. Wat bleek? Het was een groot succes! De doorstroming voor fietsers verbeterde flink, zonder dat het autoverkeer vastliep. De meerderheid van de bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers in de straat gaf aan (zeer) tevreden te zijn met de aanpassingen. Een prachtig
staaltje van ‘Beter Benutten’ van bestaande infrastructuur.

Iedereen een plek op de Binnenring en de Buitenring
Het succes van de pilot was aanleiding om de OV-fietscorridor uit te breiden tot de hele Binnenring, van oost naar west rond het centrum. Voor de fietser betekent dit dat er ‘fietsstraten’ worden aangelegd. Dit zijn straten van rood asfalt waar de fietser volop de ruimte krijgt. Voor de OV-gebruiker worden haltes toegankelijk gemaakt met een gelijkvloerse instap en langer gemaakt, zodat meer trams achter elkaar kunnen staan. De voetganger krijgt betere trottoirs en versteekplekken en waar mogelijk wordt er vergroend. De automobilist is op de Binnenring te gast, met een
maximumsnelheid van 30km per uur en voorrang voor de fiets en het OV. Voor het doorgaande autoverkeer is de parallelle Buitenring bestemd; daar heeft de auto het primaat en is de doorstroming optimaal.

De Binnenring wordt nu per tracédeel omgeturnd tot OV-fietscorridor. Een deel is inmiddels klaar en naar verwachting is het project in zijn geheel in 2022 gereed. De gemeente Amsterdam kijkt nu al of er op meer plekken fietsstraten mogelijk zijn; het succes van de Binnenring smaakt naar meer.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je contact opnemen met Menno van Dijk.

\

bron: Mats van Soolingen
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.