De Pubers van Mokum

Zo worden ze genoemd, de leden van de stadsdeelcommissie Centrum. Een geuzennaam, vinden ze zelf. Ze zijn opvallend jong, bijna allemaal rond de dertig. Vanuit de verschillende politieke partijen zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de Amsterdamse binnenstad. Wat drijft hen? Hoe zijn ze zo betrokken geraakt? Rosanne Bijl kwam met hen in contact in haar project Doorgaande Fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen. In een goed gesprek met Raphaël van Kraaij en Bas van der Sande, beiden lid van de stadsdeelcommissie Centrum voor de VVD, vroeg ze hen het hemd van het lijf.

Raphaël en Bas zijn er kort over: bijna alles wat de gemeente doet raakt de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Het schaalniveau van de wijk en de dynamiek van buurt zijn heel belangrijk omdat je daar direct invloed op kunt uitoefenen. Iedereen ervaart dezelfde problemen maar over de oplossingen wordt heel verschillend gedacht. Daar gaat het publieke debat over, natuurlijk vanuit de partijpolitieke standpunten maar toch ook vanuit persoonlijke overtuigingen.

De wil om betrokken te zijn zit Raphaël in het bloed. ‘Ik ben een ‘bemoeial’, zat in de leerlingen- en studentenraad en heb altijd al een politieke drive gehad’. Bas vult aan: ‘Het geeft voldoening om mensen te verbinden en een goed debat over de inhoud te voeren. Soms zijn mensen betrokken vanuit onvrede en verzet maar de meesten hebben echt een positieve grondhouding’.

De binnenstad is altijd een samenraapsel van belangen: bewoners, ondernemers, winkeliers en bezoekers rooien het samen. Ze weten de leden van de stadsdeelcommissie goed te vinden. Dit betekent veel in gesprek gaan, je oprecht verdiepen in wat er speelt en je ‘van onderop’ laten informeren. De wijze waarop de gemeente de informatie aanbiedt is cruciaal. Soms is dit echt voor verbetering vatbaar. ‘Jargon en moeilijke procedures zijn voor iedereen lastig te begrijpen. Heb het in de ambtelijke stukken bijvoorbeeld over ‘buurtgenoten’ en niet over ‘burgers’; dat is veel persoonlijker. Werk meer met beelden en impressies, dat is veel makkelijker te begrijpen’. Openheid, transparantie en vertrouwen zijn sleutelbegrippen. Raphaël en Bas nodigen in hun gesprekken de inwoners en ondernemers overigens consequent uit om aan te geven wat ze wel willen en proactief met eigen ideeën te komen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat je alle inwoners bereikt? Dat vraag een stevige inspanning, vooral omdat de persoonlijke benadering in praktijk het beste werkt. Veel bellen en mailen en soms deur-tot-deur contact. Informatie wordt natuurlijk goed toegankelijk, digitaal beschikbaar gesteld en sociale media, zoals Facebook en Instagram, worden daarbij fors ingezet. Een belangrijke bron van informatie is de jaarlijkse ‘buurt-enquête’, die input geeft aan de strategische gebiedsagenda en de concretisering daarvan in de jaarlijkse gebiedsplannen. In stadsdeel Centrum is deze enquête recent door 5600 mensen ingevuld, met een mooie spreiding over leeftijden en achtergronden. Heel bijzonder is ‘De stem van het centrum’, een online meetingpoint waarop iedereen voorstellen voor zijn of haar buurt kan indienen. Bewoners gaan campagne voeren, zoveel mogelijk stemmen verzamelen en het voorstel pitchen bij de stadsdeelcommissie. Zo komen buurtinitiatieven tot realisatie. Dit platform brengt de buurt en de politiek echt goed samen.

Waar zijn Raphaël en Bas nou het meeste trots op? Dat blijkt vooral de cultuur binnen de commissie te zijn: de goede verstandhouding en het onderlinge vertrouwen. De onderwerpen, die langs komen zijn zeer divers: herinrichting van de openbare ruimte, criminaliteit, uitgaansgeweld rond het Rembrandtplein, tolerantie richting de LHBT-bewoners, ondergrondse fietsenstallingen. Deze diversiteit vraagt studie en inlevingsvermogen. De debatten zijn intens en soms op het scherpst van de snede. Maar uiteindelijk heeft iedereen het beste voor met de binnenstad. Een dat maakt het zo leuk.

Duidelijk is dat de term ‘puber’ inderdaad een echte geuzennaam is. Raphaël en Bas mogen dan misschien jong zijn, maar het zijn vooral moderne bestuurders die met passie en overtuiging proberen het beste te doen voor hun buurtgenoten.

Met dank aan Raphaël van Kraaij en Bas van der Sande

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.