Diede blogt: Het circus voor een parkje en een weggetje

Recentelijk was ik bij een bewonersbijeenkomst om input op te halen voor de inrichting van een park en de aangrenzende weg in Amsterdam. In totaal waren er zo’n 25 mensen. Een échte Amsterdamse bewoner vroeg mij of het nou wel nodig was om “een heel circus op te tuigen voor een parkje en een weggetje”. Haar vraag zette mij aan het denken: waarom doen we dit eigenlijk?

De schaarste van de openbare ruimte
In een steeds drukker wordende stad wordt goede inrichting van de schaarse openbare ruimte steeds belangrijker. Er komt steeds meer nieuwbouw, wat al snel ten koste gaat van plekken waar bewoners kunnen ontspannen en buren elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd moet deze schaarse openbare ruimte tegemoet komen aan de diverse behoeften van (steeds meer) omwonenden. Hoe kunnen we hen allemaal blij maken? Om hier achter te komen is het van belang om goed te weten wat hun behoeften precies zijn. Dit vergt verdieping in en toetsing van de behoeften voordat je als gemeente met de uitwerking aan de slag gaat.

Bereikbaarheid onder druk door groeiend verkeer
Tegelijkertijd komt ook het verkeer in een almaar groeiende stad als Amsterdam steeds meer onder druk te staan. De uitdaging is hier om de juiste balans te vinden in de tegenstrijdige belangen van de leefbare en veilige woonwijk enerzijds en een bereikbare stad anderzijds. Een voorbeeld ter verduidelijking: een extra zebrapad in een woonwijk zorgt er voor dat het doorgaande verkeer wordt afgeremd en de leefbaarheid en veiligheid van de woonwijk verbetert. Echter, een extra zebrapad heeft ook consequenties voor de doorstroming van het autoverkeer en daarmee de bereikbaarheid van de stad. Het is dan ook belangrijk om de consequenties van verkeerswijzigingen goed in beeld te hebben: is deze oversteek écht een verbetering van de huidige situatie of is er met dit extra zebrapad slechts sprake van schijnveiligheid? En creëren we met onze ingrepen geen knelpunten in andere gebieden van de stad?

Betekent dit dat voor elk project een heel ‘circus’ opgetuigd moet worden? Natuurlijk niet. Het blijft altijd belangrijk om kritisch te zijn op wie je betrekt bij het proces, en vooral ook wie niet. Het proces kan ten slotte ook onnodig vertraagd worden door te veel stil te blijven staan bij alle bezwaren. In dit geval is het ‘circus’ echter van toegevoegde waarde en komen we hiermee tot een gedragen ontwerp, dat enerzijds aansluit bij de behoeften van de omwonenden en anderzijds bijdraagt aan een bereikbare en leefbare stad. En bovendien heb ik in dit geval een mooie bijvangst: namelijk dat ik- dankzij een goede vraag van een bewoner!- weer nèt even scherper heb nagedacht over het hoe en waarom van mijn aanpak.

 

 

 

 

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.