Doorbraak: draagvlak voor depot, baggeren Loosdrechtse Plassen gaat van start!

Op 31 maart namen bestuurders van Provincie Noord-Holland, waterschap Gooi en Vecht en gemeenten en belangenverenigingen unaniem een belangrijk besluit voor de toekomst van de Loosdrechtse plassen: de uitvoering van de eerste fase van de baggeropgave gaat starten! Hiermee wordt een belangrijke ambitie gerealiseerd om de natuur en de recreatie in dit gebied te versterken.

draagvlak voor depot, baggeren Loosdrechtse Plassen
bron: Provincie Noord-Holland

Baggeren hard nodig

Hiermee is de zo sterk gewenste duidelijkheid gekomen voor het prachtige watersportgebied waar al decennia de ‘bagger’ aan de lippen staat. De baggeropgave is één van de projecten uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en komt de bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuurontwikkeling ten goede. De Loosdrechtse plassen kampen al decennia met slecht doorzicht van het water en onvoldoende diepgang voor bootjes. De kansen voor natuurontwikkeling en de recreatiesector worden mede hierdoor onvoldoende benut. Vanwege de grote hoeveelheid verschillende belangen maakten 21 (semi-) publieke partijen in 2017 in het gebiedsakkoord ‘Oostelijke Vechtplassen’ afspraken over forse kwaliteitsverbetering in het gebied. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied. Een gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Resultaat dankzij knap samenspel tussen alle betrokken partijen

Vanuit VINU gaf Thijs Stam de afgelopen jaren namens Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht leiding aan het projectteam Baggeropgave, Zwevend Slib en Waterplanten en daarmee de voorbereiding van het onderdeel ‘Bagger’. Vanwege de vele stakeholders en de uiteenlopende belangen was dit een interessante en ook pittige uitdaging. Dankzij knap samenspel en een intensieve samenwerking tussen omgeving, bestuurders, projectteam, adviseurs, programmateam en alle betrokkenen is het ons gelukt deze mijlpaal te bereiken.

Een integraal projectteam van Provincie Noord-Holland neemt de werkzaamheden nu over om de contracten voor te bereiden en de start van de uitvoering te begeleiden in het najaar van 2022.

Thijs: ‘Ik ben dankbaar om aan deze mooie en complexe gebiedsopgave, in m’n ‘recreatieve achtertuin’, te hebben mogen werken de afgelopen jaren’.

Heb je meer vragen over dit project? Neem dan contact op met VINU.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.