Stedelijke Transformatie

Bart van Wijk en Tatjana Stenfert Kroese namen afgelopen dinsdag als experts deel aan de online bijeenkomst ‘Stedelijke Transformatie’ van Platform 31. Na een inspirerende presentatie van de stadsbouwmeester van Gent waren er deelsessies over onder andere de spoorzone inĀ  gemeente Zwolle en Amstel III in gemeente Amsterdam.

Stedelijke transformatie in de spoorzone van Zwolle

Tatjana sloot aan bij de deelsessie over de spoorzone in de gemeente Zwolle. Tatjana kon vanuit haar kennis en ervaring reflecteren op de gepresenteerde werkwijze van de gemeente waarbij de omgevingsvisie als aanjager gebruikt wordt voor gebiedsontwikkelingen. Het is leuk om te zien hoe de gemeente met hun partners in de spoorzone: de vrienden van de Hanzeland komen tot een duurzaam, verantwoord en leefbaar plan. In de sessie werd verbinding gezocht met andere vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland.

Ontwikkelen zonder grondpositie bij Amstel III

Bart mocht vanuit zijn ervaring de sessie over Amstel III begeleiden. Deze uitdagende ontwikkeling gaat over de stedelijke transformatie van een kantorenlocatie naar een gezonde, vitale wijk met ook woningen en voorzieningen. De grootste uitdaging hierbij is dat de gemeente Amsterdam een hoge ambitie heeft, maar geen grondpositie. Daarnaast blijkt het realiseren van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en een gezondheidscentrum uitdagend. De deelnemers deelden ervaringen over het samenwerken met marktpartijen in dit soort ontwikkelingen. Ten slotte bespraken zij hoe je als gemeente een volwassen en volwaardig partner bent.

Het was een zeer interessante middag. VINU leverde graag een bijdrage gaan dit initiatief van Platform 31. Wil je meer over een van deze onderwerpen te weten komen, neem dan contact op met Bart en/of Tatjana.

online bijeenkomst Platform 31

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.