Groen & Grijs

Leren van elkaar met ‘Groen & Grijs’

Jonge, frisse starters die ervaren senioren inspireren en van hen leren. Dat is het doel van de workshop waarin we ‘groen’ en ‘grijs’ mixen. VINU gelooft dat de jonge generatie vol zit met goede ideeën om nieuwe en complexe vraagstukken aan te pakken en dat de ervaring van senioren helpt deze ideeën uit te werken en in praktijk te brengen. Wij verbinden starters en senioren in de workshop ‘Groen & Grijs’.

De workshop als snelkookpan voor nieuwe ideeën 

In een workshop van een middag werkt een aantal junioren aan een concrete casus. De casus is actueel: uw organisatie moet de komende periode met dit onderwerp aan de slag. U weet alleen nog niet helemaal hoe dat aan te pakken. De casus gaat dan ook over de aanpak, de ‘hoe-vraag’. Denk daarbij aan vragen als: Hoe kan ik op een vernieuwende manier de omgeving beter betrekken? Hoe kan ik partijen interesseren om een gebied tijdelijk te ontwikkelen? Hoe stimuleer ik duurzame mobiliteit? Twee ervaren senioren, één van VINU en één van uw organisatie, introduceren de casus in de workshop. Zij zetten ‘groen’, een combinatie van maximaal 6 junioren van VINU en uw organisatie, aan het werk. In gezamenlijke groepen werken de junioren verschillende oplossingsrichtingen uit in een pitch. De pitches zijn het startpunt van de dialoog waarin senioren en junioren reflecteren op de gepresenteerde ideeën. De middag sluiten we af met een borrel. VINU bereidt, in afstemming met u, de workshop voor en zorgt voor terugkoppeling achteraf. Het resultaat? Vernieuwde inspiratie en concrete ideeën voor een nieuwe aanpak van uw casus.

Nieuwsgierig geworden? Heeft u een concreet thema in gedachten, of denkt u dat deze workshop goed aansluit op de ontwikkeling van junioren binnen uw organisatie? Wij denken graag met u mee! Voor verdere toelichting en vragen kunt u contact opnemen met Maaike Postma via 06-15373719 of via postmadejong@vinu.nl.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.