Hoe dan? Vijf noties uit de cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Collega Jessica won met haar team in 2017 de Young Professional Challenge van het platform WOW. Samen werkten ze aan de vraag ‘hoe kunnen wij ervoor zorgen dat Nederland niet bezwijkt onder de gevolgen van klimaatverandering?’ Hun oplossing, een autovrije toekomst, overtuigde de jury. De gewonnen prijs, een opleidingsbudget, investeerde Jessica in de cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting.
Klimaatverandering vraagt om ruimte voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. We moeten onze leefomgeving blijvend aanpassen om zo de toenemende schade door wateroverlast, hitte en droogte te verminderen. Groen en water zorgen niet alleen voor leefbaarheid, maar ook klimaatbestendigheid van de stad. Maar er staat spanning tussen de woningbouwopgaven en de vergroening in de stad. Dit moeten we oplossen. Hoe dan? Zo dus! Jessica deelt graag haar vijf belangrijkste leerpunten uit de cursus:

1. Dwing duurzaamheid af, anders gebeurt het niet! De klimaatadaptatieve stad komt niet vanzelf. Het kost extra geld in aanleg en beheer. Opdrachtgevers moeten duidelijke eisen stellen vanuit een gedeelde ambitie en zorgen dat afdelingen binnen organisaties met elkaar samenwerken aan integrale oplossingen.
2. Doe het samen. Klimaatbestendige inrichting vraagt inzet van iedereen. De overheid, marktpartijen én bewoners zijn allemaal aan zet. Achtertuinen, daken parkeerterreinen: het merendeel van de ruimte in de stad is in particulier bezit. Juist daar is nog een wereld te winnen. Heel simpel: door ‘steen’ te vervangen door ‘groen’. Ondersteunende initiatieven, zoals ‘Operatie Steenbreek’, kunnen hierbij helpen.
3. Fuseer belangen en maak de taart groter. Meervoudig ruimtegebruik is complex. Zoek vooral de gezamenlijke voordelen op. Groen vermindert niet alleen de kans op wateroverlast doordat het de sponswerking vergroot, maar zorgt bovendien voor een verhoogde waarde van huizen en kantoren. Ook draagt het bij aan de natuurwaarde, zorgt het voor verkoeling en draagt het bij aan betere gezondheid en sociale cohesie. Er zijn echt tal van redenen om te investeren in een groene stad.
4. Maak optimaal gebruik van de beheercyclus. Focus niet alleen op nieuwbouw, maar juist ook op het bestaande. Groot onderhoud aan verhardingen of riolering is aanleiding voor herinrichting van een straat: aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel, afkoppeling van dakoppervlakken, uitbreiding groen en waterdoorlatende verharding. Pak deze kansen om de straat klimaatbestendig te maken!
5. Ga aan de slag met concrete maatregelen. Maak de ‘klimaatbestendige stad’ zichtbaar. Waar hebben we het dan over? Er bestaan veel klimaatadaptieve maatregelen zoals het ‘ontharden’ (tegels eruit, groen erin), stadslandbouw, regenton, gebruik van waterdoorlatende verhardingsmaterialen, infiltratiestroken, wadi’s, opslagkelders, waterpleinen en groen/blauwe daken. Deze maatregelen geven identiteit aan een gebied. Het zijn de dragers van duurzame (her)ontwikkeling.

Jessica haar conclusie is duidelijk: klimaatbestendig inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden. Hiervoor is een omslag in het denken nodig!

Foto: Dakpark de Boel in Amsterdam (metropolder.com)

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.