Amstelwijck – Rustige woonwijk naast een snelweg

Op een mooie maandagochtend ben ik op de fiets op weg naar Amstelwijck in Dordrecht. Het is de eerste maandag van de zomervakantie en samen met de stedenbouwkundige, enkele deskundigen en de bestemmingsplanjurist van de gemeente Dordrecht leid ik vandaag de commissie voor de Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) rond. Voor het bestemmingsplan Amstelwijck -dat op dit moment ter inzage ligt- is een m.e.r. opgesteld. Met een m.e.r. zorgt de overheid dat milieueffecten betrokken worden bij ruimtelijke projecten. Om een goed advies te kunnen geven over de ontwikkeling van Amstelwijck, wilde de commissie graag met eigen ogen zien en met eigen oren horen hoe het kan dat op een locatie die omgeven is door wegen en spoor, over een aantal jaar een rustige, duurzame en groene wijk zal verrijzen. Op locatie mag ik vertellen waarom het project Amstelwijck uitdagend en complex is, maar vooral waarom ik geloof dat het een succes gaat worden.

Dappere keuze vereist extra veel inzet

Dordrecht is één van de weinige steden in de Randstad met de luxe omgeven te zijn door veel groen en natuur. Ruimte genoeg om de grote woningbouwopgave en vooral de vraag naar woningen in het hogere prijssegment op te lossen zou je denken. Dordrecht heeft een andere keuze gemaakt, namelijk om het groen te sparen en binnenstedelijk te verdichten. Het project Amstelwijck, een woningbouwproject op een locatie omgeven door snelwegen en spoorlijn, is hier een goed voorbeeld van. Deze keuze maakt de opgave complexer en de uitdagingen groter. Om de kwalitatieve ambities waar te maken op het gebied van groen, ecologie, rust en ruimte zijn bijvoorbeeld grote investeringen in groene geluidschermen nodig.

Zorgvuldig integreren in bestaande stad

Met de ontwikkeling van Amstelwijck worden minimaal 800 woningen -vooral in het hogere prijssegment- toegevoegd aan de Dordtse woningvoorraad. De nieuwe wijk komt op de plaats van onder andere een oud ziekenhuis en enkele sportcomplexen. Het gebied heeft nu al veel groene kwaliteiten. Dit biedt kansen om hier een woonmilieu te creëren dat vanaf het begin een zeer hoge woonkwaliteit heeft. Dat is meestal wel anders in wijken die aan de randen van steden verrijzen.

De ontwikkeling biedt ook kansen voor de voorzieningen die in de omliggende buurten zitten zoals scholen, winkels en sociale voorzieningen. De ambitie is om vooral goede fiets- en wandelroutes te creëren, zodat de parkeer- en verkeersoverlast voor bewoners van bestaande wijken beperkt blijft. Het gebruik van fiets en OV wordt ook in de ontwikkeling van Amstelwijck zelf gestimuleerd. Er komt een halte voor hoogwaardig OV. Ook worden strenge eisen gesteld aan de ontwikkelaars die parkeren voor een groot deel gecentreerd en op afstand van de woning moeten situeren, zodat deze plekken mogelijk in de toekomst een andere functie kunnen krijgen.

Zorgvuldigheid is ook geboden op ecologisch gebied. Uit onderzoek blijkt dat in de bestaande gebouwen en in het groen veel dieren leven. Het ontwikkelen van de woningen gaat hand in hand met het beschermen van kwetsbare diersoorten, zowel tijdens de sloop en nieuwbouw, als in de eindsituatie. De eerste voorbeelden hiervan zijn al zichtbaar. In het gebied zijn verschillende voorzieningen geplaatst voor vleermuizen, die ook in de eindsituatie deel zullen uitmaken van het gebied.

Amstelwijck krijgt de komende jaren gestalte

In oktober stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De aanbestedingen voor de eerste deelontwikkelingen zijn gestart en de gesprekken met de ontwikkelaar van het oude Refaja ziekenhuis zijn in volle gang. Na de zomer start de aanbesteding voor de drie geluidschermen die noodzakelijk zijn voor de woningbouw. De commissie voor de m.e.r. wilde nog niets loslaten over haar advies, maar de positieve reacties tijdens het bezoek hebben mijn geloof in het succes van Amstelwijck alleen maar verder doen toenemen.

In opdracht van de gemeente Dordrecht is Bart van Wijk projectmanager voor Amstelwijck.

Meer informatie over Amstelwijck kun je vinden via https://woneninamstelwijck.nl.

Bron: woneninamstelwijck.nl

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.