Kennisdeling circulaire gebiedsontwikkeling

VINU organiseert met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland een bijeenkomst over duurzame en circulaire productielandschappen.

Het doel van de bijeenkomst is het delen van kennis tussen Greenport Westland-Oostland en de Westas. In deze gebieden werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan het opzetten van een circulair economisch systeem. Door ervaringen en ideeën te delen zetten de partijen niet allen een stap om verder te komen in de ontwikkeling van deze gebieden, maar worden ook gezamenlijk opgaven benoemd. Deze opgaven zijn inbreng voor de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS) van het ministerie van IenM.

Deelnemers zijn vertegenwoordigers van betrokken overheden, projecten en kennisinstellingen. De bijeenkomst wordt begeleid door Peter Heida van VINU. Prof.Dr. Ellen van Bueren levert een inhoudelijke bijdrage over de aandachtspunten bij het toepassen van circulaire economie in een gebied en het belang van de groei van de randstad als leefgebied.

Ellen van Bueren

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Van Bueren is gespecialiseerd op het gebied van stedelijke duurzaamheid. In haar onderzoek en onderwijs besteedt zij met name aandacht aan vragen met betrekking tot bestuur, organisatie, regelgeving en besluitvorming in de ontwikkeling van stedelijke omgevingen en infrastructuren.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.