Leefbaarheidsmaatregelen N203

Corona verandert veel. Ook voor onze projecten. Het thuiswerken vraagt om aanpassingsvermogen en creativiteit in ons werk.  Zoals bij het project leefbaarheidsmaatregelen N203 waar bewonersavonden nu digitaal worden georganiseerd. Met succes!

N203 – een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Ook verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. De Provincie Noord-Holland doet samen met de Vervoerregio Amsterdam, de betrokken gemeenten en het rijk onderzoek naar de mogelijkheden van deze weg.

Onderzoek naar leefbaarheid

Een belangrijk aspect van het plan, is dat de weg het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam kruist. In mei 2018 stelden Gedeputeerde Staten (GS) het zogenaamde golfbaanalternatief vast om dit adequaat op te lossen. Planvorming en onderzoek neemt veel tijd in beslag. Daarom hebben GS in het coalitieakkoord opgenomen om in de tussentijd onderzoek te doen naar korte termijn maatregelen rondom leefbaarheid langs de N203 in Krommenie en Assendelft.

Succesvol digitaal leefbaarheidsonderzoek

Bij het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid wordt veel belang gehecht aan communicatie en participatie. Oorspronkelijk met traditionele informatieavonden, waarin bewoners en gebruikers aangeven wat zij prettig en minder prettig vinden. Het projectteam rolde een succesvol digitaal alternatief uit. Mede dankzij de gebruiksvriendelijkheid is de online enquête via Maptionnaire, door meer dan 1100 respondenten ingevuld. Ruim boven verwachting.

De breed opgezette communicatie, de gebruiksvriendelijkheid van de enquête en de uitstekende informatievoorziening over o.a. luchtkwaliteit, verklaren het succes. Ook de zogenaamde omgevingstafel met maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van bewonersgroepen, scholen en bedrijven werd een online tafel.

Het vervolg

De volgende stap is om feedback te vragen over de verschillende door bewoners bedachte en door het team geselecteerde maatregelen. Hiervoor wordt een digitale markt opgezet waarin deelnemers opnieuw online via Maptionnaire kunnen participeren.

Bart Gerrits is namens de provincie Noord-Holland omgevingsmanager voor het project Verbinding A8-A9.

Meer weten over omgevingsmanagement en online participatie, kijk eens hier.

leefbaarheidsmaatregelen N203
Bron afbeelding: Provincie Noord-Holland

 

Mobiliteit
Project- en Procesmanagement
Bart Gerrits

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.