Realisatie scholen – Leonardo College en IGBO in Leiden

Een stad als Leiden heeft goede maatschappelijke functies nodig als aantrekkelijke openbare ruimte,  scholen en sportvoorzieningen. Beperkte ruimte maakt de ontwikkeling van deze functies uitdagend. Nicolien van Eeden en Thijs Delisse werken in opdracht van de gemeente Leiden aan de realisatie van twee scholen: Het nieuwe Leonardo College en een school voor Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO).

Leonardo College
Het Nieuwe Leonardocollege heeft speciale lesprogramma’s voor leerlingen die graag bewegen en wordt gebouwd naast het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Telderskade. Er wordt ingezet op slim ruimtegebruik en het combineren van faciliteiten. Zo delen de school en het sportcentrum fiets- en autoparkeervoorzieningen en zijn het schoolplein en het dak van de school ook bruikbaar als verblijf- en speelruimte voor de buurt.

Voor een impressie van de nieuwbouw van het Leonardo College: https://leonardo.davinci-leiden.nl/Media/download/771/Nieuwbouw.mp4

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)
De stad Leiden wordt steeds internationaler. Hierdoor neemt ook de vraag naar internationaal onderwijs toe en is er behoefte aan een nieuwe basisschool. Het vinden van een tijdelijke locatie voor deze school is een hele opgave gebleken in de volle stad, met eisen vanuit onderwijs, beperkt gemeentelijk eigendom en veel verschillende ruimtevragers. Op een vrijgekomen sportterrein kan de IGBO tijdelijke gehuisvest worden, in afwachting van een definitieve locatie.  De gemeente Leiden en schoolbestuur PROOLeiden-Leiderdorp realiseren een modulair schoolgebouw dat zo wordt ingepast dat het terrein zo groen mogelijk en bruikbaar voor de buurt blijft. Ook is er veel aandacht voor het organiseren van halen en brengen van de kinderen, om verkeer- en parkeeroverlast in de wijk te beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van beide projectmanagers.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.