Mijlpaal voor de baggeropgave in de Loosdrechtse Plassen!

Op de Loosdrechtse Plassen is overlast van bagger op de bodem. In opdracht van de Provincie Noord-Holland en Waternet werkt VINU aan de baggeropgave, waarmee de bevaarbaarheid, de ontwikkeling van waterplanten en de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen gaat verbeteren. Na een jaar planvoorbereiding en onderzoek is het zover: over een jaar starten de werkzaamheden voor de depotlocatie (locaties waar de bagger tijdelijk of definitief wordt opgeslagen). In het voorjaar van 2022 start het baggerwerk op de plassen. In de tussentijd ligt de focus op het definitieve ontwerp, vergunningaanvragen en aanbesteding van het werk.

Dit project maakt onderdeel uit van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waarin 21 partners samenwerken aan de natuur- en recreatiedoelstellingen in het gebied. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro.

Afgelopen week stemde de stuurgroep van de Oostelijke Vechtplassen (vertegenwoordiging van de 21 partners) in met het baggerplan voor eerste fase, waarin delen van de Loosdrechtse Plassen en de Drecht worden gebaggerd. Dit op basis van een Programma van Eisen, een ontwerp en een globale raming en een communicatie- en omgevingsmanagement plan. Ook heeft de stuurgroep besloten te starten met de verdere voorbereidingen voor het baggeren van de volgende fases van de opgave.

In de rol van projectmanager en omgevingsmanager werken Thijs Stam, Rosanne Bijl en Bart Gerrits aan het project Bagger Zwevend Slib en Waterplanten uit het gebiedsakkoord.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.