Mijlpaal voor transformatie centrum Leiden

Het college van de gemeente Leiden heeft de plannen ontvouwd voor de herinrichting van de Centrumroute, ook wel bekend als de ‘Hooigracht – Langegracht’. Aan deze plannen is een jaar van intensieve samenwerking met ondernemers, buurtbewoners en wijkverenigingen voorafgegaan. In de plannen wordt een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gecombineerd met de introductie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. De schetsontwerpen zijn erg goed ontvangen in de omgeving en de politiek. Een resultaat waar we trots op zijn. VINU verzorgt het projectmanagement van dit project.

Afbeelding: Herinrichting Jan van Houtbrug / Geregracht

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.