Nieuwe benadering projectfinanciering Vervoerregio Amsterdam

Hoe zetten we infrastructuurbudgetten efficiënter in? Die vraag stelde de Vervoerregio Amsterdam zich het afgelopen jaar. Op 5 juli 2016 stemde de regioraad van de (toen nog) Stadsregio Amsterdam in met een nieuwe werkwijze voor financiële bijdragen vanuit de BDU Infrastructuur. Deze werkwijze zorgt er voor dat de regionale partners samen met de Vervoerregio Amsterdam bereikbaarheidsprojecten sneller en beter realiseren.

De kern van de nieuwe aanpak is vroegtijdige betrokkenheid bij een project en een flexibeler beoordelingskader. Hierdoor ontstaan meer maatwerkmogelijkheden en wordt het mogelijk meer projecten te financieren en af te wijken van het standaardpercentage dat de Vervoerregio Amsterdam kan bijdragen aan projecten. Partijen maken nu in een vroegtijdig stadium duidelijke afspraken over doelen, scope, beoogde effecten, planning, financiën en organisatie van een project. Tijdens de uitwerking en realisatie van het project houden de gemeenten en de Vervoerregio frequent contact over ontwikkelingen om tot een sneller en beter resultaat te komen.

Tim Schouwenaar van VINU adviseerde de Vervoerregio Amsterdam over de nieuwe verordening, de spelregels en een intern opleidingstraject met kennisvragen, casussen en rollenspellen. De nieuwe spelregels zijn te bekijken op de website van de Vervoerregio Amsterdam.


Afbeelding: Nesciobrug te Amsterdam. Fotograaf: Arjen Vos.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.