Nu slim uitplaatsen voorkomt straks spijt

Drie belangrijke lessen bij verplaatsing van busgarage ‘Garage West’.

Amsterdam gaat gebukt onder een grote druk op de woningmarkt. In de schaarse, stedelijke ruimte verdringen nieuwbouwplannen andere stadsfuncties. Die moeten opschuiven, naar de ‘nieuwe’ randen van de stad. Wij zien dit concreet gebeuren bij de GVB-busgarage ‘Garage West’ aan de Jan Tooropstraat. Deze ligt nu midden in een woonwijk. De wens is om de garage te verplaatsen voor de stedelijke vernieuwing in Overtoomse Veld. Vooralsnog lijkt een kavel in het havengebied Westpoort de aangewezen plek voor de nieuwe busgarage.

Maar is deze locatie nou wel zo verstandig? Voor het openbaar vervoerssysteem vormen garages en remises juist centrale plekken met een strategische functie. De hele ‘operatie’ begint en eindigt hier, iedere dag weer. De elektrische bussen komen hier overdag terug om bij te laden. In onze ogen moeten gemeentes het uitplaatsen van vitale functies niet alleen bezien in het licht van de actuele nieuwbouwplannen maar juist ook met de verdichtingsopgaven van de toekomst in het vizier. De discussie over de nieuwe plek voor ‘Garage West’ leert ons drie belangrijke lessen, die je mee neemt bij dit soort uitplaatsingsvraagstukken.

Zorg dat ook het OV profiteert
Uitplaatsing van een busgarage vraagt om een gedragen langetermijnvisie, waarin de samenhang tussen grootschalige stedelijke ontwikkelingen en het OV-netwerk is uitgewerkt. Combineer bijvoorbeeld het uitplaatsen van meerdere OV-voorzieningen op één nieuwe locatie. Dit komt de interne bedrijfsvoering ten goede en creëert ruimte op ‘oude’ binnenstedelijke locaties voor herontwikkeling. Zoek een locatie die past in de langetermijnvisie voor de stad en ook bij de operatie van het vervoerbedrijf. Benader het uitplaatsen van OV-voorzieningen als één integraal, stadsbreed project en pak het met alle betrokkenen op.

Onderken de onzekerheid
De stad werkt aan een mobiliteitstransitie. Het OV ontwikkelt zich razendsnel: denk aan elektrische bussen, rijden op waterstof, zelfrijdende voertuigen en maatwerkconcepten. Wat is de ruimtelijke impact van deze ontwikkelingen? Wat betekenen ze bijvoorbeeld voor aantallen voertuigen, voor de technische en economische reserves van de vloot, voor de ruimte voor onderhoud en oplaadfaciliteiten? We weten het nog niet. Het kan handig blijken om voorzieningen en OV-modaliteiten te concentreren op één grote hub of ze juist te verdelen over meerdere kleinere locaties. Onze ervaring is dat je de onzekerheid moet erkennen, dat gezamenlijk fact-finding ons op weg gaat helpen en dat het erkennen van elkaars belangen en wensen essentieel is bij het kiezen van de optimale plek.

Maak de ruimte adaptief
Slim uitplaatsen vraagt ook om een flexibel ontwerp voor de ‘busgarage van de toekomst’. Voldoende ruimte op de kavel is essentieel om uit te breiden, in te krimpen of de lay-out aan te passen. Het combineren van functies en medegebruik van voorzieningen moet mogelijk zijn. Als je nu alvast simpele, fysieke voorzieningen treft voor bijvoorbeeld de aanleg van extra kabels of mantelbuizen kun je anticiperen op aankomende technieken. Ontwerp daarom een gebouw demonteerbaar en maak het mogelijk om er een extra verdieping bovenop te zetten. Voorzie dus in een adaptief en daarmee toekomstbestendig concept.

Wil je slim uitplaatsen? Hanteer de paradox van zorgvuldigheid en hoog tempo!

Nu ondoordacht handelen kan over tien jaar problemen opleveren. Tegelijkertijd vereist de actualiteit ook snelheid. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wat leert ‘Garage West’ ons?
1. Houd alle partijen en ideeën binnenboord en formuleer gezamenlijk een langetermijnvisie.
2. Denk slim na over het Ov-systeem van de toekomst.
3. Bouw modulair om zo ruimte te ‘reserveren’ voor nieuwe technologieën.
Bedenk: slim uitplaatsen faciliteert de groei van de stad op de huidige én op de toekomstige locatie.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.