Ontwikkeling Amsterdam Bay Area komt op stoom

In het Bestuurlijk Overleg MIRT besloten Rijk en Regio week over Amsterdam Bay Area (ABA): misschien wel de grootste integrale gebiedsontwikkeling van Nederland.

ABA is het gebied met Amsterdam IJburg en Sluisbuurt, Almere en tussenliggend gebied inclusief Markermeer en IJmeer. In dit gebied liggen kansen voor stedelijke ontwikkeling met 100.000 (duurzame) woningen en 40.000 arbeidsplaatsen, optimale bereikbaarheid door een mobiliteitstransitie met IJmeerverbinding en een stevige bijdrage aan natuur en ecologie. Het unieke open landschap staat centraal.

VINU’er Jelle Postma werkt als projectleider aan ABA. Jelle is geïnterviewd over de tussenresultaten. Hij vindt het een uitdagende opgave en is trots op de behaalde resultaten. Je leest het interview op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/nieuws/ontwikkeling-van-de-amsterdam-bay-area-komt-op-stoom.

Meer weten over integrale stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en land en water in Amsterdam Bay Area? Download dan de rapportage ‘Naar een ontwikkelstrategie’.

Ontwikkeling Amsterdam Bay Area komt op stoom
Impressie Amsterdam Bay Area bron Urhahn

 

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.