Met de stijgende energieprijzen is het voor een grote groep huishoudens lastig om de energierekening te betalen. Het Rijk maakt middelen vrij om energiearmoede te beperken. Het is aan gemeenten om plannen te maken om hun inwoners te helpen de energierekening te betalen.  VINU is gevraagd een aantal projecten op te tuigen.

Er is zijn verschillende projecten opgezet voor verschillende doelgroepen. Focus ligt op de sociale huurders, maar er is ook oog voor particuliere huurders en koopeigenaren die moeite hebben met de energierekening betalen. Er is nauwe samenwerking met het sociaal team en we trekken samen op met de lokale energiecoöperatie. Door deze verbinding te leggen wordt de energieaanpak heel effectief toegespitst op de behoefte van de doelgroep.

Sinds maart 2022 zijn er energiecoaches actief in Beverwijk. In de winter 2022-2023 zijn er huis aan huis adviezen uitgedeeld voor ruim 2300 huishoudens. Aankomende najaar gaan de coaches weer op pad om de huishoudens te helpen deze winter er warm bij te zitten. Tegelijkertijd hebben we stappen gezet om de gesprekken met partijen zoals de woningcorporaties te voeren zodat ook voor de lange termijn er zaken veranderen.

Het snel schakelen zodat er nu verandering komt én daarbij oog houden voor de langere termijn, dat is typisch VINU meerwaarde!

Margriet Jansen

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht