Beeld: dr. Walter R. Tschinkel, Florida State University

De VINU aanpak

Van Idee Naar Uitvoering

Beleid zetten we om in projecten. Projecten brengen we tot uitvoering. Resultaatgerichtheid zit in iedere vezel van VINU. Resultaat bereik je als je strategisch sterk opereert en je goed inleeft in de belangen van alle betrokkenen. En als je specialistische kennis weet te operationaliseren. Dat doen we door beleidsmedewerkers, inhoudelijk deskundigen, bestuur, politiek en omgeving te verbinden. We spreken ieders taal. Basis voor de verbinding is verstand van de inhoud. Relevante inhoud maken we voor alle betrokkenen op elk niveau toegankelijk en bespreekbaar. Dan kunnen op heldere gronden besluiten worden genomen die begrijpelijk, acceptabel én uitvoerbaar zijn.

 

Onze mensen maken het verschil

Het VINU-team is verbonden door gezamenlijke kernwaarden. Wij zijn goed in het van de grond trekken van projecten. Wij kunnen situaties snel doorgronden en de lijnen uitzetten. Wij willen iets betekenen voor de samenleving en echt iets voor elkaar krijgen. Het krachtenveld binnen de (semi-) publieke sector is complex, met een veelheid aan belangen. Dat krachtenveld doorgronden en de juiste afwegingen maken, dat is wat ons boeit en aanspreekt.

De achtergrond van VINU-ers is divers, maar wij zijn allen academisch geschoold. Onze competenties: doorpakken, verbinden, bestuurlijk sensitief en ondernemen. Plezier in het werk is belangrijk, gedrevenheid en betrokkenheid ook. Een goede vakkennis is onontbeerlijk, maar het zijn de drijfveren en de wilskracht van onze mensen die het verschil maken.

 

Expertise

Wij hebben verstand van project-, proces-, programma- en transitiemanagement. Onze mensen weten voor ieder uniek vraagstuk welke aanpak het beste is. Iedere VINU-er heeft een stevige basiskennis van de ruimtelijke sectoren waarin wij werken. Deze expertise wordt aangevuld met kennis van organisatiekunde: samenwerkingsconstructies, governance en uitvoeringsorganisaties, procesarchitectuur. We hebben kennis van juridica: wet- en regelgeving, fiscale aspecten, de omgevingswet. En we hebben kennis van financiën: grond- en vastgoedexploitaties, investeringsramingen, de weg weten te vinden binnen het MIRT en de BDU en hoe subsidiestromen aan te boren.

Wij ontwikkelen en innoveren continu, zowel binnen onze opdrachten als binnen VINU. Met nieuwe oplossingen voor bestaande en nieuwe projecten. Wij investeren voortdurend in onszelf, door kennisontwikkeling en talentprogramma’s. Wij blijven zoeken naar betere oplossingen voor ruimtelijke opgaven.

 

Complexe opdrachten met maatschappelijke relevantie

VINU is een groeiend, onafhankelijk bureau. Ons werkveld beslaat de ruimtelijke sectoren: mobiliteit, infrastructuur en openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, vastgoed en water. Wij zijn ook thuis in energie en circulaire economie. Wij werken alleen voor overheden en semi-overheden en concentreren ons op stedelijke gebieden en de directe omgeving daarvan. Opdrachtgevers benaderen ons voor complexe opgaven met maatschappelijke relevantie. We realiseren oplossingen, die ook op de lange termijn hun waarde behouden.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.