Grondstoffen

Het circulair maken van grondstofstromen is ingegeven vanuit onze overtuiging van de noodzaak van het halen van klimaatdoelstellingen, het streven naar een transitie naar een nieuw economisch systeem of de onafhankelijkheid van eindige grondstoffen. Vraagstukken gaan onder andere over het aanjagen van ondernemerschap, financiering van innovaties, het wegnemen van belemmeringen en de ruimtelijke impact van circulaire economie.

VINU:

  • Verzorgt het management en het aanjagen van projecten rond circulaire economie, het sluiten van kringlopen en ‘upcycling’.
  • Overtuigt partijen, publiek en privaat, van de noodzaak tot samenwerking.
  • Adviseert over innovatie en ondernemerschap.
  • Organiseert de ruimtelijke en fysieke kant, zoals het circulair inrichten van bedrijventerreinen, de aanleg van transportnetwerken, de logistiek en het leggen van fysieke verbindingen ten behoeve van ketenvorming.
  • Adviseert over het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.