Infrastructuur

Infrastructuurprojecten hebben altijd te maken met het realiseren, aanpassen en inpassen van wegen, OV-infrastructuur, fietspaden en parkeervoorzieningen. Deze projecten kennen verschillende schaalniveaus, van bovenregionaal tot zeer lokaal. In de projecten spelen opgaven rond doorstroming en verkeersveiligheid, fysieke inpassing, milieuaspecten en  realisatie-aspecten, zoals aanbesteding, beheer en financiering.

VINU:

  • Verzorgt het management van infrastructuurprojecten voor alle wegbeheerders: het Rijk, de provincies en de gemeenten
  • Verzorgt omgevingsmanagement en adviseert over de aanpak hiervan.
  • Adviseert over aanbestedingsvormen en beheerconcepten.
  • Adviseert over de inzet van financieringsbronnen, zoals MIRT, PMI en BDU.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.