Land en Water

Kwaliteitsimpuls voor het landelijk gebied

De vraag naar recreatiemogelijkheden buiten de stad stijgt. De kwaliteit moet omhoog. Maar het landelijk gebied staat zelfstandig óók voor grote opgaven. Onderwerpen als bodemdaling, waterproblematiek, ruimtevraag voor natuurontwikkeling of energieopwekking en stikstofbeperking maken deze projecten vaak uitdagend met veel verschillende belanghebbenden. Wij nemen regie, verbinden, en leveren resultaten in samenwerking met boeren, natuurpartijen, recreatieondernemers, inwoners, provincies, waterschappen en gemeenten.

Wat wij doen:

  • VINU werkt aan transitieopgaven in het landelijk gebied.
  • Project- en omgevingsmanagement van integrale gebiedsprocessen, natuur- en recreatieprojecten.
  • Samenwerking tussen waterschappen en provinciale – en gemeentelijke overheden organiseren of tussen publieke en private partijen.
  • Adviseren over nieuwe samenwerkingsvormen, zoals een gebiedscoöperatie.
  • Adviseren over visievorming en het maken van verantwoorde keuzes over ontwikkelingen in het landelijk gebied.
  • Adviseren over de ontwikkelstrategie en de business case.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.