Beeld: Hardt

Mobiliteit

Mobiliteit betreft het ontwikkelen, implementeren en vernieuwen van efficiënte en duurzame systemen om mensen en goederen te verplaatsen. Vraagstukken hebben betrekking op het bereikbaar maken van gebieden, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten en de implementatie van beleid ‘op straat’, bijvoorbeeld parkeerbeleid en elektrisch rijden. Smart mobility, Mobility as a Service (MaaS) en nieuwe vervoersmodaliteiten als de Hyperloop spelen hierbij een steeds grotere rol.

VINU:

  • Verzorgt het management van projecten, zoals rond openbaar vervoer, parkeren, fietsen, stadsdistributie of elektrisch rijden.
  • Adviseert over vraagstukken op het gebied van governance en samenwerking.
  • Zorgt voor financiering, bijvoorbeeld via MIRT, BDU en andere subsidiestromen.
  • Adviseert over nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals smart mobility, MaaS, emissievrij openbaar vervoer en zelfrijdend vervoer.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.