Openbare ruimte

Deze projecten zijn altijd gericht op het integraal verbeteren van zowel het gebruik als de kwaliteit van de openbare ruimte in het stedelijke gebied. Daarbij spelen opgaven rond placemaking en gebruik, inpassing van functies, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid, concrete inrichting en ruimtelijke kwaliteit.

VINU:

  • Verzorgt het management van de herinrichting van de openbare ruimte, van ‘gevel tot gevel’.
  • Begeleidt onderzoeken naar gebruik en mogelijkheden tot placemaking.
  • Verzorgt omgevingsmanagement en adviseert over de aanpak hiervan.
  • Adviseert over aanbestedingsvormen.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.