Water

Water gaat over hoogwaterbescherming zowel in de stad als in de buitengebieden. Maar ook over klimaatadaptatie, over waterkwaliteit en over verdroging. Vraagstukken hebben vaak betrekking op strategieën vanuit gebruik en beheer of meekoppelkansen vanuit andere werkvelden. Deze vraagstukken leiden tot ruimtelijke uitdagingen in het drukke deltagebied Nederland.

VINU:

  • Verzorgt het integraal management van waterprojecten.
  • Organiseert de samenwerking tussen waterschappen en provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook tussen publieke en private partijen.
  • Adviseert bij aanbestedingen.
  • Zorgt ervoor dat meekoppelkansen vanuit natuur, landbouw en recreatie worden benut.
  • Adviseert over planologisch-juridische procedures.
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.