Plannen Leidse Ring Noord vastgesteld

Op een wel heel bijzondere manier heeft de Leiderdorpse gemeenteraad ingestemd met het Kaderbesluit Leidse Ring Noord. De Leiderdorpse raadsleden zaten maandagavond 20 april op korte afstand van elkaar op het gemeentehuis of thuis en namen via Teams deel aan de vergadering, zo waren ze toch dicht bij elkaar. De raden van de gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben hiermee een besluit genomen over een geactualiseerd kaderbesluit Leidse Ring Noord, in Leiden vond de besluitvorming eind 2019 plaats.

Het nu genomen besluit is een uitwerking van het project Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071), een plan waarbij Leiden en Leiderdorp samenwerken aan een betere bereikbaarheid voor autoverkeer, fietsers en OV. VINU is vanaf de eerste initiatieven betrokken bij dit project en ook de afgelopen periode was dat niet anders. Al ruim 2 jaar is Bart Gerrits omgevingsmanager Leidse Ring Noord. Sylvia van Oevelen is een belangrijke schakel in het Leiderdorpse projectteam en ook Nicolien van Eeden is de afgelopen periode betrokken geweest bij het schrijven van de besluitvormingsstukken.

De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat de Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. Tevens maakt de Leidse Ring Noord toekomstige stedelijke ontwikkelingen mogelijk.

Per trac├ędeel volgen nu zogenaamde uitvoeringsbesluiten, de eerste zijn dit jaar voorzien voor de onderdelen Engelendaal en Plesmanlaan. Uitvoering van de eerste deelprojecten is voorzien in 2022. We blijven ons ook de komende periode inzetten om dit voor de Leidse regio cruciale project daadwerkelijk in uitvoering te brengen.

Meer informatie

bron: gemeente Leiden
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.