Proces én inhoud in het programma regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort werken gezamenlijk aan de regionale bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland. Samen hebben zij een visie vastgesteld en jaarlijks stelt de regio een jaarplan vast. VINU was procesbegeleider en adviseur voor het opstellen van het nieuwe jaarplan en jaarverslag. Allebei zijn inmiddels vastgesteld en goed ontvangen in de vier gemeenteraden.

Eén van de projecten uit de visie is het verbeteren van de regionale routes voor verkeer. VINU begeleidde de regionale gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat met de verkenning naar nieuwe regionale verkeersroutes. Deze verkenning vormt de basis voor een nieuw regionaal bewegwijzeringsplan. De Stuurgroep van wethouders stelde de verkenning met enthousiasme vast.

VINU trad daarnaast op als adviseur door een evaluatie uit te voeren. De gemeenten hebben afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke regeling en het bijbehorende proces en samenwerkingsafspraken. De regeling en samenwerking zijn nu een aantal jaren van kracht. VINU evalueerde, trok lessen en gaf een doorkijk voor het vervolg van het bereikbaarheidsprogramma.

Beeld: Collega Jelle Postma aan de slag met de regionale bewegwijzering in Zuid Kennemerland samen met de ambtenaren van vier gemeenten.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.