Reflecteren kun je leren

In de eerste 20 jaar van je leven staat veel in het teken van leren. Leren lopen, leren schrijven, leren leren. Maar dit geldt ook voor de levensfase hierna. Het spreekwoord luidt immers: ‘je bent nooit te oud om te leren’. Toch ligt de focus tijdens het werkende leven bij een hoop mensen een stuk minder op leren, wat ik eigenlijk een gemiste kans vind. Zo aan het einde van het jaar kijk ik terug op het afgelopen jaar en kijk ik vooruit naar komend jaar. Velen zullen zich in mijn analyse herkennen, namelijk dat ik meer zou willen op het gebied van persoonlijke of professionele ontwikkeling, maar dat ik in de waan van de dag te weinig aan reflectie toe kom. Maar, reflecteren kan je leren en – zo durf ik te beweren – móet je zelfs leren.

Eigen leercurve
Zelf probeer ik streng te zijn op mijn eigen leercurve, om alles eruit te halen wat erin zit. Zo heb ik bewust als eerste baan gekozen voor een traineeship. Hierbij heb ik al geleerd hoe leerzaam vastgestelde coachingsgesprekken zijn, zelfs als je voorafgaand aan het gesprek eigenlijk dacht “niet echt ergens mee te zitten”. De ruimte die VINU biedt om te leren en te reflecteren was voor mij  een belangrijke overweging in het kiezen voor de overstap naar VINU. Tijd is hierin erg belangrijk: je moet tijd inbouwen voor reflectie. Dit zijn we niet gewend en zo dacht ik dat ik dit wel standaard mee kon nemen in mijn werkzaamheden. Maar net zoals ik ook tijd moet maken voor de afwas of het afspreken met goede vrienden die ik te weinig zie, doe ik er ook goed aan om reflectiemomentjes in te plannen. Bij VINU stimuleren we elkaar om voldoende te leren en te reflecteren. Dit doen we door bijvoorbeeld het volgen van een schrijfcursus, intervisie en opdrachtbegeleiding.

Schrijfcursus
Omdat stukken schrijven voor de meeste VINU’ers een belangrijk onderdeel is van hun dagelijkse werkzaamheden, neemt iedereen die begint bij VINU deel aan een schrijfcursus. Tussen september  en december heb ik deelgenomen aan deze cursus waarin we praktische tips en handvatten aangereikt kregen die ik nog bijna dagelijks toe kan passen in mijn werk. Zo kreeg ik de opdracht een korte omschrijvende tekst te maken over mijn huidige werk. Geen probleem zou je denken. Om het wat lastiger te maken was de opdracht om er ook een vergelijking in op te nemen over mijn favoriete hobby: “ik vergelijk mijn werk graag met mijn grote hobby: saxofoon spelen in een band. Met een groep gedreven mensen samen toewerken naar een mooi resultaat. Hoe divers de liedjes/projecten ook zijn, we gaan altijd vol voor het beste resultaat om mensen blij  te maken.” Het voelt goed om ervaring op te doen met het schrijven van boeiende stukken, maar ook een leuke manier om inzicht te krijgen in mijn werk en de aspecten die ik daarbij het allerbelangrijkst vind.

Reflectiemomenten
Bij VINU zijn ook standaard een aantal keer in het jaar reflectiemomenten ingebouwd in de vorm van intervisie en opdrachtbegeleiding. Tijdens intervisie bespreken we met collega’s casussen die we zelf inbrengen, naar aanleiding van situaties op het werk of privé. Dit zijn ontzettend nuttige bijeenkomsten waar ik veel uithaal, ook als ikzelf geen casus inbreng. Zo zie je maar dat je vaak met dezelfde dingen worstelt als anderen! Opdrachtbegeleiding is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat we als VINU kwaliteit leveren aan de opdrachtgever. Dan moet een VINU’er dus optimaal zijn of haar werk kunnen doen. Opdrachtbegeleiding helpt hierbij, want tijdens deze sessies bespreek je 1-op-1 jouw opdrachten. Tijdens deze sessies, die we een aantal keer per jaar doen, denkt een collega dus mee over de kansen die er nog liggen bij een project.  Ook dit geeft weer stof tot reflecteren.

Alert blijven
Iedereen zal het dus wel herkennen: na een cursus of een inspirerend boek neem je jezelf voor om die tips nu echt in de praktijk te brengen of hier voortaan in ieder geval daadwerkelijk bewust mee om te gaan. Feit is dat de meeste mensen niet direct de veranderingen die ze geleerd hebben toe kunnen passen. Dat ik de schrijftips die ik tijdens de schrijfcursus kreeg goed begrijp en echt wel wíl toepassen, betekent niet dat ik dit altijd direct onder de knie heb. Daar moet ik alert op blijven, mezelf bij de les houden en momenten inplannen om mijn eigen handelen te evalueren. Terugkijkend op het afgelopen jaar constateer ik gelukkig dat in mijn geval en bij VINU als werkgever het gezegde klopt: je bent nooit te oud om te leren, dus moet je het gewoon blijven proberen!

Geschreven door onze collega Sylvia van Oevelen.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.