Spring maar achter op bij mij…

De fiets: dat is iets wat alle aanwezigen in de zaal met elkaar verbindt. Halfjaarlijks organiseert de Metropoolregio Den Haag- Rotterdam (MRDH) hét platform voor de fietscollega: Platform Fiets. Deze editie staat in het teken van de Metropolitane Fietsroute (MFR). Comfortabele fietsroutes die woon- en werkgebieden met elkaar verbinden en het makkelijker maken om de fiets te pakken om naar je werk te gaan. Hieronder leest u welke kennis en ervaringen de deelnemers met elkaar deelden.

MRDH faciliteert, de gemeente realiseert
De ambitie van de 23 gemeenten in de metropoolregio is om 250 km aan verbeterde, vernieuwde hoogwaardige metropolitane fietsroutes aan te leggen. Voor een Metropolitane fietsroute is het vereist dat het een fietsroute is die vrij ligt van de autoweg, lekker breed is en een logische en directe route volgt. Zo kan je lekker doorfietsen tussen woon- en werkgebieden!
In de komende 4 jaar (2019-2023) willen de gemeenten in totaal 90 km realiseren. Hiervoor zijn nu vijf routes geprioriteerd. De routes doorkruisen gemeentegrenzen. De betrokken gemeenten hebben soms andere ideeën of belangen bij de route. Dat maakt de opgave niet alleen ruimtelijk uitdagend, maar ook financieel en bestuurlijk complex. Hierdoor is samenwerking belangrijk.
De MRDH heeft een faciliterende rol en organiseert o.a. werkgroepen. Op dit moment werken de wegbeheerders (gemeenten en provincie) en de MRDH in de werkgroepen aan de tracékeuzes. Voor iedere route helpt een ontwerpbureau met het maken van een schetsontwerp op routeniveau. De werkgroepleden zijn zelf op de fiets gestapt om de route uitgebreid te verkennen. Elke route heeft haar eigen uitdaging. Bij één van de routes hebben we te maken met een rijksmonument midden op de route. Een ander voorbeeld is dat een fietsbrug over een snelweg noodzakelijk is om de route compleet te maken.

Platform Fiets: kennis en ervaring delen
Tijdens het Platform Fiets hebben de wegbeheerders en ontwerpers hun ideeën voor de fietsroutes gepresenteerd. Er was vooral ook veel ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen. Welke uitdagingen kom je tegen als je deze fietsroute wilt maken? Welke keuze moet je als wegbeheerder maken? Gezamenlijk concluderen we dat binnen de routes verschillen zijn, maar ook veel overeenkomsten. Eén duidelijke overeenkomst is dat alle routes inzetten op hoogwaardige kwaliteit en een prettige omgeving om door heen te fietsen.

Joni Braas, Rosanne Bijl en Margriet Jansen van VINU bemensen het programmateam voor de Metropolitane fietsroutes. Zij organiseren namens de MRDH de samenwerking tussen de wegbeheerders van de fietsroute. De complexiteit van de opgave en de maatschappelijke betrokkenheid maken het project interessant voor VINU. Daarnaast draagt VINU graag bij aan het verbeteren en verduurzamen van de ruimtelijke omgeving, iets wat bij dit programma heel goed tot uiting komt.
Nog een mooie overeenkomst: we werken allemaal, gemeenten, MRDH, betrokken organisaties en VINU, met veel energie samen aan het verbeteren van de fietsroutes voor de fietsende forens.
Meer info is te vinden op www.mrdh.nl/fietsroutes.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.