Stadslogistiek: oorzaak en oplossing in één

Professionals die zich bezighouden met stedelijke verdichting hebben nauwelijks oog voor de ruimtelijke impact van stadslogistiek. Niet zo vreemd; stadslogistiek werd altijd vooral gezien als markttaak. De overheid begint haar rol op dit thema sinds kort te verkennen en begrijpen. Belangrijk, want het belang van goede logistieke systemen op de leefbaarheid van de stad en het functioneren van de samenleving groeit. Logistiek, in al haar facetten, wordt meer en meer een factor om rekening mee te houden bij het uitwerken van de ruimtelijke plannen.

Logistieke problemen en de stad
Als je kijkt naar het aantal auto’s in een binnenstad dan lijkt het soms of de helft uit busjes of vrachtwagens bestaat. Allemaal goederen of diensten, die door de stad rijden op weg naar een nieuwe bestemming of eigenaar. Dat is niet zo vreemd want steden worden voller. Steeds meer mensen moeten eten, winkelen, werken, wonen en ontspannen op hetzelfde oppervlak. Iedere nieuwe inwoner veroorzaakt een toename van logistieke stromen de stad in én uit, of het nu gaat om winkels die moeten worden bevoorraad, de vuilnisman die elke week het afval komt ophalen of de pakketbezorger van de webshop.

Zeker de pakketbezorger zien we steeds vaker; één van de belangrijkste trends van de afgelopen jaren is de enorme vlucht die bezorging aan huis heeft genomen. Soms lijkt het of we collectief een stap terug in de tijd doen naar de jaren ’60; toen de melk- en groenteboer nog dagelijks aan huis kwamen. De steeds grotere hoeveelheid bestelbusjes, die elke dag de stad in en uit moeten om alle pakketten en boodschappen per adres te bezorgen en weer op te halen, zorgen voor heel veel extra drukte en opstoppingen.

In vaak krappe binnensteden zorgt bouwlogistiek voor specifieke vraagstukken. Vaak worden meerdere grote bouwprojecten tegelijk gerealiseerd in een klein gebied. We moeten circulair bouwen en bij voorkeur ‘met de winkel open’, dus met zo min mogelijk verkeershinder voor de omgeving. Het vervoer van de benodigde materialen naar hoogstedelijke bouwlocaties is een enorme logistieke opgave, die stedelijke verkeerssystemen flink onder druk zet.

Logistiek als oplossing
De stad slibt dicht en logistiek is een belangrijke oorzaak van dit probleem, terwijl een beter uitgedachte stadslogistiek juist ook onderdeel van de oplossing is. Gelukkig zien we dat er op verschillende niveaus steeds meer wordt nagedacht over stads- en bouwlogistiek. Zo heeft VINU met logistieke partijen voor het gebiedsgerichte Programma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag (tegenwoordig MoVe) de richting van de ontwikkelstrategie voor logistiek bepaald. Hier kwam onder andere een sterke behoefte aan een overkoepelende strategie, die ruimte en logistiek verbindt naar voren met ‘Stads- en bouwlogistiek’ als één van de belangrijkste pijlers.

De goede kant op!
Dat is een verrassende uitkomst want in ruimtelijke plannen ontbreekt zoals gezegd nu juist vaak de factor logistiek waardoor we kansen missen om dit direct goed te organiseren. Dat de behoefte aan een duidelijke ruimtelijke strategie voor logistiek steeds nadrukkelijker naar voren komt is bewijs dat logistiek langzaamaan steeds meer een integraal onderdeel van ruimtelijke plannen wordt. We bewegen ons dus in de goede richting maar zijn er nog niet. Onze oproep is daarom: laat (stads)logistiek niet links liggen!

Geschreven door: Lucas Vroom

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.