Stap dichterbij de mobiliteitstransitie in de Binckhorst

Hoe verdicht je een binnenstedelijk gebied met grote aantallen woningen en arbeidsplaatsen en zorg je tegelijkertijd voor een toekomstgerichte bereikbaarheid? Deze vraag staat centraal in de Haagse Binckhorst en het Central Innovation District.

Tot en met 2040 krijgen ruim 33.000 woningen en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen een plek in het nu al drukke centrumgebied van Den Haag. Om dit mogelijk te maken werken zes overheden samen in een Verkenning, waarin mobiliteitsmaatregelen centraal staan die deze stevige verdichting mogelijk maken. Vorige week bereikte dit project in het BO MIRT, het overleg waarin bestuurders van de betrokken overheden besluiten nemen, twee belangrijke mijlpalen: voor de uitvoering van maatregelen op de korte termijn is een Bestuursovereenkomst getekend. Voor de langere termijn is koers bepaald met de vaststelling van drie kansrijke oplossingsrichtingen. Deze worden het komende jaar verder uitgewerkt.

In de Binckhorst en het Central Innovation District (het gebied tussen de drie treinstations) werken Rijk (de ministeries van IenW en BZK) en regio (MRDH, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg) samen. Voor de lange termijn (tot en met 2040) verkennen deze partijen slimme combinaties van maatregelen rond bijvoorbeeld hoogwaardig openbaar vervoer, fiets en voetganger, smart mobility en logistiek. De gedachte is dat de rol van de auto afneemt, ten gunste van andere vormen van vervoer die minder druk leggen op ruimte, milieu en bereikbaarheid: een mobiliteitstransitie. In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is een drietal slimme combinaties van maatregelen benoemd die het komende jaar verder worden uitgewerkt.

Op de korte termijn (tot en met 2023) investeren de partijen ruim 137 miljoen Euro in mobiliteitsmaatregelen in het gebied. Deze maatregelen vormen het zogenoemde ‘no-regretpakket’ en leggen de basis voor stedelijke verdichting mét een goede bereikbaarheid. Voorbeelden zijn de aanleg van een hoogwaardige baan voor het OV, het realiseren van regionale fietsverbindingen en het verbeteren van stationsomgevingen voor voetgangers en fietsers.

VINU verzorgt sinds 2018 het project-, proces- en omgevingsmanagement voor de zes opdrachtgevende overheden van de Verkenning.

Foto: ondertekening Bestuursovereenkomst door wethouder Robert van Asten van de gemeente Den Haag tijdens het BO MIRT. Bron: Gebiedsprogramma MoVe
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.