Stappen maken met participatie in Rijswijk!

In Rijswijk is het omgevingsmanagement en het Havenkwartier in transformatie!

Op dinsdagavond 2 maart heeft de gemeenteraad van Rijswijk met een grote meerderheid (28 voor – 2 stemmen tegen) het ontwikkelkader Havenkwartier vastgesteld. Een mooie mijlpaal waar een complex maar zorgvuldig participatietraject aan vooraf is gegaan.

Extern winnen is intern beginnen

De afgelopen jaren zette de gemeente Rijswijk verschillende stappen op het gebied van participatie. Vorig jaar is de Notitie participatiebeleid vastgesteld, inclusief spelregels voor participatie. Rosanne van Vliet en Marlies Swart zijn vanuit VINU als omgevingsmanagers voor de gemeente aan de slag gegaan.

Corona en omgevingsmanagement

Vorig jaar om deze tijd was het even schakelen. Want hoe gaat de gemeente verder met het participatietraject als we niet meer samen mogen komen? Allereerst werd er een pas op de plaats gemaakt, het participatietraject Havenkwartier werd verlengd. Dit om te onderzoeken of en hoe participatie kon plaatsvinden binnen de coronaregels. Eerst spraken we binnen in kleinere groepen af en daarna in groepjes buiten. Al wandelend met elkaar door het gebied kwamen alternatieven en oplossingen sneller in beeld. Dit bleek maar eens tijdens een wandeling door het Havenkwartier met de verkeerskundige, projectleider en bewoners over het sluipverkeer door de buurt. Binnenkort start een participatieproces over een mogelijke oplossing.

Naast een aantal digitale bijeenkomsten gaf Marlies ook virtuele rondleidingen door het gebied aan het college en aan de gemeenteraad. En is er in opdracht van de gemeente een video van de maquette gemaakt. Het is een prachtige video geworden, maar het kijken van een video haalt het niet bij de ervaring die je beleeft als je om een maquette heen loopt en deze kan aanraken. Ondanks de coronaregels werden er met wat aanpassingen in het participatietraject, voldoende stappen gezet om deze maand het ontwikkelkader Havenkwartier ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Omgevingsmanagement in de volgende fase

Met het vaststellen van het ontwikkelkader Havenkwartier gaat het omgevingsmanagement een volgende fase in. Het ontwikkelkader geeft in grote lijnen aan wat mogelijk en wenselijk is bij de transformatie van het bedrijventerrein tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Op het moment dat de ontwikkelaar een bouwplan indient, gaat de gemeente Rijswijk deze toetsen aan het ontwikkelkader. Daarnaast kijkt de gemeente hoe het participatietraject door de ontwikkelaar wordt ingericht en houdt Marlies als omgevingsmanager een vinger aan de pols.

De komende periode blijven Marlies en haar collega’s in gesprek met bewoners, ondernemers en overige betrokkenen. Tevens evalueren zij het participatietraject tot nu toe, om lessen te trekken voor de volgende keer.

Verbeelding Nijverheidsstraat gemaakt door (Studio Hartzema)
Verbeelding Nijverheidsstraat gemaakt door (Studio Hartzema)
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.