Start uitwerking ambities Westas Amsterdam

Op 24 maart 2015 hebben de partners van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) het Westas-manifest aangeboden gekregen. Hierin is in grote lijnen de weg uitgestippeld om te groeien naar een sterke logistieke en circulaire Westas waarin ruimte is voor leefbaarheid én groei. De circulaire economie (‘make, use, return en renew’) maakt de combinatie mogelijk. De geschakelde knooppunten Greenport Aalsmeer, Schiphol, Port of Amsterdam en dataport AMS-IX geven de Westas een unieke uitgangspositie om de transitie te maken naar de ‘nieuwe’ circulaire economie.

De partners in de MRA hebben besloten om de ideeën uit het Westas-manifest concreet te gaan maken. De bijdrage van VINU is het begeleiden en vormgeven van het proces. De eerste stap is het opstellen van een plan van aanpak dat de strategie en benadering van de transitie van de Westas naar de nieuwe circulaire economie omschrijft. Het plan bevat onder andere een lijst van concrete werkzaamheden en projecten voor de korte termijn en een toekomstbeeld voor de lange termijn.

Lees meer informatie op www.westas.nl of in het artikel over de Westas in het Jaarboek Bedrijventerreinen & Kantorenlocaties 2015-2016.

Afbeelding: de ambities voor de circulaire economie op de Westas.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.