VINU and the city

Stedelijke verdichting succesvol door samenhang, samenspel en samenspraak

Berichten met duizelingwekkende aantallen als ‘2 miljoen extra woningen in 2060 nodig’ koppen de krant. Eén ding is zeker: we staan aan de vooravond van een enorme verstedelijkingsopgave. Een groot deel van de nieuwe woningen moet binnen de bestaande steden een plek krijgen. ‘Verdichten’ is het adagium. Hoe gaan we de stedelijke verdichting realiseren, met oog voor leefbaarheid en kwaliteit en gelijk oplopend met de transities op het gebied van energie, mobiliteit en circulaire economie? Bij VINU zetten we ons dagelijks met veel enthousiasme in voor deze opgaven.

VINU werkt aan nationale, regionale en lokale projecten waarin stedelijke verdichting centraal staat. Zo maken we Nederland toekomstbestendig. We doen dit op basis van zowel gedegen ervaring als nieuwe en frisse ideeën. ‘Samen’ is voor ons het sleutelbegrip, dat wij vertalen naar:

  • Samenhang: tussen opgaven en ruimtelijke plannen vertalen wij samenhang in een aanpak, die integraal, gebiedsgericht, adaptief en toekomstbestendig is. VINU doet dit voor het hele planproces, Van Idee Naar Uitvoering.
  • Samenspel: om de transities daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, zijn nieuwe samenwerkingsafspraken tussen alle stakeholders nodig. Deze afspraken gaan over de ambities, de rolverdeling, de verdiencapaciteit, de financiering en de risico’s. VINU geeft vorm aan de uitwerking van dit nieuwe samenspel in goede ontwikkelstrategieën en afsprakenkaders.
  • Samenspraak: Verdichting vindt per definitie plaats in bestaand stedelijk gebied. De bestaande kwaliteiten en belangen moeten zorgvuldig worden meegewogen en benut bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. VINU zoekt altijd de ‘energie in de stad’ en begeleidt de participatie, met oog voor vernieuwing.

Meer weten over stedelijke verdichting en wat VINU voor u kan betekenen? Lees hieronder meer in onze VIEW #11 over Stedelijke Verdichting.


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.