VINU and the city

Stedelijke verdichting succesvol door samenhang, samenspel en samenspraak

Berichten met duizelingwekkende aantallen als ‘2 miljoen extra woningen in 2060 nodig’ koppen de krant. Eén ding is zeker: we staan aan de vooravond van een enorme verstedelijkingsopgave. Een groot deel van de nieuwe woningen moet binnen de bestaande steden een plek krijgen. ‘Verdichten’ is het adagium. Hoe gaan we de stedelijke verdichting realiseren, met oog voor leefbaarheid en kwaliteit en gelijk oplopend met de transities op het gebied van energie, mobiliteit en circulaire economie? Bij VINU zetten we ons dagelijks met veel enthousiasme in voor deze opgaven.

VINU werkt aan nationale, regionale en lokale projecten waarin stedelijke verdichting centraal staat. Zo maken we Nederland toekomstbestendig. We doen dit op basis van zowel gedegen ervaring als nieuwe en frisse ideeën. ‘Samen’ is voor ons het sleutelbegrip, dat wij vertalen naar:

  • Samenhang: tussen opgaven en ruimtelijke plannen vertalen wij samenhang in een aanpak, die integraal, gebiedsgericht, adaptief en toekomstbestendig is. VINU doet dit voor het hele planproces, Van Idee Naar Uitvoering.
  • Samenspel: om de transities daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, zijn nieuwe samenwerkingsafspraken tussen alle stakeholders nodig. Deze afspraken gaan over de ambities, de rolverdeling, de verdiencapaciteit, de financiering en de risico’s. VINU geeft vorm aan de uitwerking van dit nieuwe samenspel in goede ontwikkelstrategieën en afsprakenkaders.
  • Samenspraak: Verdichting vindt per definitie plaats in bestaand stedelijk gebied. De bestaande kwaliteiten en belangen moeten zorgvuldig worden meegewogen en benut bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. VINU zoekt altijd de ‘energie in de stad’ en begeleidt de participatie, met oog voor vernieuwing.

Op deze pagina laten we een bloemlezing van onze ervaringen zien. Onze inspiratie delen we graag met u.

 Wat VINU voor u kan betekenen

Stedelijke verdichting loopt als rode draad door onze projecten. Wij verzorgen het integrale project-, proces- en programmamanagement van de transitieopgaven op het gebied van ruimte, mobiliteit, klimaat en energie. Wilt u weten wat VINU voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Philippine van der Schuyt. Zij gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

 

VINU werkt aan stedelijke verdichting

Bekijk een selectie van opgaven en projecten waaraan VINU werkt.


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.