Frank Zaalberg

“Bijdragen aan een mooier landschap of betere leefomgeving geeft voor mij inhoud en diepte aan mijn werk.”

Frank is sociaal geograaf (Universiteit van Amsterdam) en werkte na zijn studie en dienstplicht bij alle soorten overheden: een regionaal samenwerkingsverband (Holland Rijnland), gemeenten (Amsterdam-Noord, Zandvoort), provincie (Zuid-Holland), waterschap (hoogheemraadschap van Rijnland) en het ministerie (Infrastructuur en Waterstaat/Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)). Sinds september 2021 werkt Frank in het team van VINU.

Frank heeft ervaring als project- en programmamanager, als seniorbeleidsadviseur en als HRM-manager. Daarbij heeft hij met tal van onderwerpen te maken gehad, met als rode draden regionale gebiedsontwikkeling, milieu/duurzaamheid, energie en water (zowel breed als specifiek waterveiligheid). Resultaten die hij opleverde waren bijvoorbeeld een uitvoeringsplan voor de greenport Bollenstreek, een duurzaam energieplan voor Rijnland en een visie voor buitendijks gebied voor de provincie Zuid-Holland. Ook bij voorbereiding en uitvoering van dijkversterkingen door heel Nederland is hij betrokken geweest in zijn rol als teammanager bij het HWBP.

Zijn gedrevenheid zit in projecten waarmee we de ruimte mooier en beter maken. Daarom ging hij ooit een ruimtelijke studie doen. Vanuit een rustige en communicatieve houding haalt hij energie uit samenwerken met alle betrokkenen. Hij kan zich gemakkelijk verplaatsen in alle overheidsorganisaties, hij werkte immers op alle niveaus binnen de overheid.

Buiten werk is Frank regelmatig te vinden in de sportschool waar hij aan kracht en conditie werkt. Als opgeleid personal trainer weet hij hoe hij dat moet aanpakken. Ook andere sporten doet hij: golfen, hardlopen, badmintonnen. Thuis op de bank verdiept hij zich graag in historische of geografische boeken. Maar een leuke Netflix-serie is ook aan hem besteed. Sinds kort woont hij in het Groene Hart in een klein dorp, samen met vrouw en zoon.


Een greep uit Franks projecten:

  • Penvoerder voor de Nota zeehavens, provincie Noord-Holland
  • Procesmanagement plan van aanpak ruimtelijke verkenning IJsselmeergebied, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Procesleider mobiliteitsplan, Vervoerregio Amsterdam
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.