Lucas Vroom

“Samen bereik je mooiere resultaten.”

In de eindfase van zijn studie Planologie aan de Universiteit van Utrecht begon Lucas als Projectleider Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Den Haag. Hier hield hij zich bezig met de ontwikkeling van de Binckhorst en werkte hij aan een grote verscheidenheid aan projecten. Enkele voorbeelden zijn het Omgevingsplan Binckhorst, de actualisatie van de Gebiedsaanpak voor de Binckhorst, de ontwikkeling van Binck Eiland en de herinrichting van de Melkwegstraat. In 2018 stapte Lucas over naar VINU om zich verder te ontwikkelen als projectleider.

Lucas zet graag zijn tanden in complexe vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid. Zijn kracht ligt erin ligt erin om uiteenlopende partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen tot concrete afspraken en resultaten.
Zijn omgeving beschrijft Lucas als verbindend, analytisch en resultaatgericht.

Lucas woont samen met zijn vriendin in het centrum van Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek volleyballer en houdt hij van de drukke gezelligheid van de stad.

Een greep uit Lucas zijn projecten:

  • Deelprojectleider Metropolitane fietsroutes – Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  • Adviseur ontwikkelstrategie Logistiek – Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag (vanuit o.a. het Ministerie van IenW en de Provincie Zuid-Holland)
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.