VINU werkt aan transitieopgaven in het landelijk gebied

De ‘slag om de ruimte’ in het buitengebied

Het landelijk gebied: je denkt misschien aan rust en ruimte, aan wandelen en fietsen en aan koeien in de wei. Maar vergis je niet: er speelt zich hier een ware ‘slag om de ruimte’ af. De komende decennia moet het landelijk gebied een forse transformatie ondergaan om te blijven zorgen voor voldoende voedsel, energie, biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Dat gaat niet vanzelf, we moeten er hard voor aan de slag. En het is urgent: opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, stikstof en woningbouw kunnen niet wachten.

Het landelijk gebied: van vitaal belang voor de ‘BV Nederland’

Opgaven in het landelijk gebied gaan heel Nederland aan, niet alleen de inwoners van het platteland. Voldoende energie, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving, voldoende mogelijkheden om overtollig regenwater op te vangen: deze zaken zijn juist ook voor inwoners en ondernemers in de stad van vitaal belang. Het belang van steden strekt verder dan alleen de zoektocht naar extra ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Het landelijk gebied is voor iedereen van belang.

Landbouwtransitie: dé opgave voor het landelijk gebied

De landbouwtransitie onderscheidt zich van de andere transities in het landelijk gebied. Landbouw is de oudste en grootste (economische) gebruiker van het gebied. De landbouwsector levert veel goeds in termen van landschap, voedsel en economie. Tegelijkertijd is deze sector een belangrijke veroorzaker van diverse milieuproblemen, zoals de afname van biodiversiteit en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Een landbouwsysteem dat minder schade aan de omgeving veroorzaakt, vraagt om een ander type bedrijfsvoering en betere ruimtelijke zonering ten opzichte van kwetsbare natuur. Een landbouwtransitie vraagt niet alleen een boer die verandert, maar een systeem dat verandert: inclusief consument, voedselketen, beleid, regelgeving en innovatie. Dat vraagt om een duidelijke visie met lange termijn perspectief én concrete stappen in het hier en nu, door middel van gebiedsprocessen.

Werken in gebiedsprocessen

Veel van de opgaven in het landelijk gebied vragen om een gebiedsgerichte aanpak: fysieke omstandigheden, uitdagingen, betrokken partijen, kansen en (on)mogelijkheden verschillen immers sterk per gebied. Een gebiedsproces is maatwerk dat rekening houdt met deze omstandigheden. Welke uitdagingen geeft de klimaatverandering in dit gebied? Hebben boeren in het gebied bedrijfsopvolging? Ligt het gebied vlakbij de stad of is er juist sprake van kwetsbare natuur? Als het belangrijk is dat ondernemers, overheden, inwoners, beheerders en belangenorganisaties samen plannen maken, dan is een gebiedsproces vaak de manier van werken. VINU heeft veel ervaring met gebiedsprocessen en gaat flexibel -maar gestructureerd- aan de slag.

VINU aanpak gebiedsproces VIEW12

VINU levert ideeën en voert deze uit

VINU kan beleidsambities en abstracte transitieopgaven vertalen naar een lange termijn strategie en concrete acties in een gebiedsgerichte aanpak. We leveren advies over de aanpak en strategievorming rond complexe opgaven. En procesmanagement om samen met alle betrokkenen tot gedragen oplossingen te komen.

Meer inspiratie over de opgaven op het gebied van Land en Water en hoe die aan te pakken? Lees dan onze VIEW#12 over de Transitie Landelijk Gebied.

VINU werkt ook aan de transitie naar een circulaire economie. Meer weten? Kijk op onze themapagina of lees VIEW#10


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.