VINU werkt aan Circulaire Economie

Nederland in transitie naar een circulaire economie

Nederland is in transitie, verandert van koers. Over de volle breedte van ruimtelijke ontwikkeling, economie en maatschappij gaan we vernieuwen. Economie en milieu gaan daarbij hand in hand. Een transitie is een overgangsperiode van 20 á 30 jaar van een ‘oud’ systeem naar een ‘nieuw’ systeem. Deze tijd lijkt lang maar is nodig, zelfs als we volle kracht vooruit gaan leert de geschiedenis dat een dermate omvangrijke transitie tijd kost.

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is kenmerkend voor deze transitie. Deze beweging is al in gang gezet en onontkoombaar. Een circulaire economie houdt in dat we stoppen met het uitputten van eindige voorraden fossiele grondstoffen. Dit vraagt wel een flinke omslag in ons denken en doen. In de essentie gaat het er om dat we geen grondstoffen meer gebruiken maar ‘lenen’. Per saldo gaan er geen grondstoffen meer verloren. We hergebruiken alle materialen en we ontwerpen producten, gebouwen en gebieden op zo’n manier dat hergebruik gewaarborgd is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan modulaire en flexibel inzetbare gebouwen. Het gaat om een omslag ‘van bezit naar gebruik’ met gedeelde voorzieningen. Maar ook om het slim en duurzaam organiseren van mobiliteit, bio-based verbruiksproducten en het gebruiken van uitsluitend hernieuwbare energie.

Transitiemanagement

Sturen op transitie betekent: voorlopers bij elkaar brengen, transitieagenda’s opstellen, ruimte geven aan experimenten, (van elkaar) leren en monitoren. De transitie start met een aanloopfase waarin verandering nog nauwelijks merkbaar is en slechts enkelen voorop lopen. Vervolgens treedt een versnellingsfase op waarin experimenten uitbreiden, opschalen en uitgroeien tot een nieuwe werkwijze: dat is de fase waar we ons op dit moment in bevinden. Parallel aan de opbouw van het nieuwe systeem loopt de afbouw van het oude systeem.

Circulaire economie in ruimtelijke opgaven tastbaar maken

De transitie naar een circulaire economie heeft ruimtelijke consequenties. Naast de grote uitdagingen is de breedheid van het begrip een van de redenen waarom het vaak lastig is om grip te krijgen op dit onderwerp. Om u te helpen concreet aan de slag te gaan ontwikkelde VINU een model dat het denken over circulaire economie structureert en het eenvoudiger maakt om met elkaar hier praktische stappen in te zetten. In ons model ‘hakken’ we circulaire economie in behapbare delen. We bekijken ruimtelijke opgaven vanuit verschillende schaalniveaus (Nederland, regio, gebied en locatie) en meerdere thema’s (mobiliteit, gebouwen, energie, grondstoffen en water). Voor ieder schaalniveau is de circulaire opgave anders en verschillende de oplossingen en taken van betrokken partijen.

Strategievorming en projectmanagement

De realisatie van ruimtelijke circulaire opgaven vergt een combinatie van een goed doordachte strategie met heldere doelen voor de lange termijn en het zetten van concrete stappen in het hier en nu. Aangevuld met een flinke dosis doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.

Meer weten over circulaire economie en wat VINU voor u kan betekenen? Lees meer in onze publicatie over Circulaire Economie: VIEW #10.

VINU Circulaire Wereld


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.