VINU goes USA!

VINU Philadelphia
VINU heeft een kantoor in Philadelphia. Wij adviseren in de VS over verdichtingsopgaven en mobiliteitstransitie. Natuurlijk zijn er verschillen in schaal en omvang tussen Nederland en de VS. Maar die verschillen zijn misschien minder groot dan u denkt. Zo heeft Philadelphia 1,6 miljoen inwoners en de regio daaromheen 6,5 miljoen. Ter vergelijking: Amsterdam heeft 0,9 miljoen inwoners, de Amsterdamse regio 2,4 miljoen. Ook de uitdagingen waar beide regio’s voor staan zijn vergelijkbaar: filevorming bestrijden, de leefbaarheid in de stad vergroten en inwoners verleiden om zich anders te verplaatsen.

Hardware, software en mindware
Om een transitie te laten slagen is op verschillende niveaus actie nodig. Een belangrijk deel is uiteraard door middel van concrete, fysieke ingrepen: de ‘hardware’. Om die ingrepen te realiseren en te laten slagen zijn vaak institutionele veranderingen nodig op het gebied van beleid, wetgeving en samenwerking: de ‘software’. En tot slot; een gedeelde visie en gevoel van urgentie over waarom verandering belangrijk is: de ‘mindware’. Philadelphia heeft grote ambities op het gebied van mobiliteit, waaronder minder verkeersdoden, meer en betere fietsvoorzieningen, een beter busnetwerk en voetgangersvriendelijke straten in een goede staat van onderhoud. Grote doelstellingen op het gebied van de hardware. Maar de software is deels gedateerd of niet op orde: budgetten zijn kortlopend en onduidelijk, de regionale
samenwerking laat te wensen over en er is een lange lijst van doelen en projecten zonder duidelijke prioritering. De grootste uitdaging zit echter in de mindware: de auto is voor de meeste Amerikanen een statussymbool en de garantie voor onafhankelijkheid. Fietsen en OV zijn niet ‘cool’.

Adviseren vanuit Nederlandse ervaringen
Philadelphia wil de mobiliteitstransitie versnellen en maakt daarbij gebruik van onze Nederlandse ervaringen. Het draait daarbij in de kern om twee dingen: scherp prioriteren en de ‘mindware’ veranderen door fietsen en OV anders te ‘verkopen’ aan de reiziger.

Dutch Approach meets American Way
Natuurlijk brengen we niet alleen Nederlandse ervaringen in, we halen ook Amerikaanse kennis op die we weer hier toepassen. Nederland en de USA leren veel van elkaar op het gebied van verdichting. In Nederland zijn we goed in samenwerken en gewend aan slim omgaan met schaarse ruimte. In Amerika hebben ze veel ervaring met private initiatieven en het verkrijgen van private financiering. Leuk én zinvol om elkaar te inspireren!

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.