VINU vermindert eigen CO2-uitstoot

Bij VINU werken we iedere dag aan projecten die bijdragen aan het oplossen van complexe puzzels van de klimaat- en de energietransitie. VINU draagt zelf ook graag bij aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Dit doen we aan de hand van de CO2 prestatieladder. Eind 2021 behaalde VINU het certificaat voor trede 3 van de CO2-prestatieladder (zie website voor onze CO2-portfolio) en we werken in 2022 toe naar trede 4. Tot en met niveau 3 zijn we aan de slag geweest met de uitstoot van de eigen organisatie. Binnen niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten waarin we actief zijn.

Duurzamer reizen en verlagen energieverbruik
Trede 3 hebben we behaald door onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Voor een adviesbureau als VINU ligt de grootste bijdrage die we kunnen leveren in ons reisgedrag. We zijn immers vaak op pad naar of voor onze opdrachtgevers en reizen samen tienduizenden kilometers per jaar. Pakweg de helft van onze collega’s gaat met het OV en steeds meer VINU-collega’s rijden elektrisch. We stimuleren en faciliteren thuiswerken en we hebben aandacht voor ‘het nieuwe rijden’ (zuiniger autorijden). Elektriciteitsgebruik op kantoor verminderen we door LED-verlichting en sensoren te installeren. Hiermee willen we een CO2-reductie van 24% in drie jaar tijd bereiken, waarvan 90% komt uit nog meer OV-gebruik en elektrisch rijden.

Volgende stap samen met opdrachtgevers
Samen met SD+P management en advies werken we nu toe naar trede 4. Voor de zomer 2022 willen we het certificaat behalen. We gaan samen kijken hoe we in de keten binnen onze bedrijfsvoering of van onze opdrachtgevers kunnen bijdragen aan CO2-reductie
Ook in onze projecten werken we aan het verduurzamen van Nederland. Kijk maar eens op de projecten op onze website. In bijna alle projecten waar wij aan werken staat duurzaamheid centraal: energietransitie, groene verbindingen, duurzame inrichting van de ruimte (wonen, bedrijventerreinen), beter openbaar vervoer en snellere fietsverbindingen, natuur-inclusieve landbouw etc.
Wil je meer weten over hoe we met de CO2-ladder aan de slag zijn? Neem dan contact op met Frank Zaalberg .

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.