Wat we doen

Strategisch projectmanagement voor ruimtelijke opgaven in de publieke sector

VINU staat voor ‘Van Idee Naar Uitvoering’. Dit typeert ons. We zijn projectmanagers die echt iets tot stand willen brengen, resultaat willen leveren. Mensen die met een open en onafhankelijke blik het speelveld overzien en ideeën omzetten in daden. We worden warm van ruimtelijke vraagstukken waar we onze tanden in kunnen zetten. Of het nu een pril idee is, de uitwerking van een visie of een uitvoeringsproject. We maken de omgeving op slimme wijze duurzamer en aantrekkelijker. Dat doen we samen met bestuurders en opdrachtgevers vanuit de overheid en allerlei betrokken partijen vanuit de maatschappij.

Hoe krijgen we succes voor elkaar? Door te verbinden. We leggen contact door een persoonlijke benadering, we doorgronden belangen en zorgen dat er een constructieve discussie ontstaat. Verstand van de inhoud vormt de basis voor die verbinding. Verbinden vanuit de inhoud is in onze visie cruciaal om ruimtelijke opgaven écht van de grond te trekken.


Wat doen wij?

Managen
Managen

We sturen en beheersen ruimtelijke opgaven.

 • projectmanagement
 • procesmanagement
 • programmamanagement
 • contractmanagement
 • omgevingsmanagement
 • risicomanagement
Managen
Adviseren

We ontknopen financiële, juridische en procesmatige vraagstukken.

 • aanpak van projecten
 • samenwerking
 • marktbenadering
 • haalbaarheidsstudies
 • business cases
 • overeenkomsten
Managen
Begeleiden

We begeleiden organisaties.

 • werksessies
 • participatietrajecten
 • dagvoorzitterschap

Waar werken wij aan?

Ruimte

Gebiedsontwikkeling, herstructurering, openbare ruimte, gebiedsmanagement, wonen en werken, water, de Omgevingswet en gebiedsvisies, natuur en recreatie.

Mobiliteit

Weg- en spoorinfrastructuur, openbaar vervoer, bereikbaarheidsstudies en -projecten, parkeren, MIRT, beheer en onderhoud.

Economie, klimaat en energie

Circulaire economie, duurzaamheid, milieu, watermanagement, ruimtelijke adaptatie, energietransitie en grondstoffenstromen.


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.