Westas: versnelling circulaire economie westzijde Amsterdam

In het programma Westas werken partijen samen aan een versnelling naar een nieuwe, circulaire,  economie aan de westkant van Amsterdam. Deze transitie naar een circulaire economie vraagt ook om een transitie in het bestaande ruimtegebruik. De volgende stap is het realiseren van projecten om daadwerkelijk tot die versnelling te komen.

Westas met vier hubs

De Westas, zoals partijen dit gebied met een knipoog naar de Zuidas hebben genoemd, beslaat grofweg het gebied van:

  • Greenport Aalsmeer, de nummer 1 in bloemen wereldwijd.
  • Schiphol Airport, nummer 3 in luchtvracht in Europa.
  • Haven van Amsterdam, de nummer 4 haven in Europa.
  • Digital Gateway, het knooppunt van ondergrondse dataverbindingen en datacentra en de nummer 2 in Europa.

 

De ligging van deze vier hubs ten opzichte van elkaar en bijna 50 werklocaties in het gebied vormt de aanleiding  om juist hier een economische en ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

westas circulaire economie

 

Samenwerking noodzakelijk voor versnelling circulaire economie

Het eerste resultaat van de samenwerking is een rapport met een verkenning onder de naam ‘De circulaire Westas, wending naar een nieuwe economie’. De ruimtelijk-economische verkenning naar de kansen voor een circulaire economie laat zien dat op lange termijn een ruimtelijke afhankelijkheid bestaat tussen de hubs en de werklocaties. Samen met de overheden gaan de hubs nu hun economische en maatschappelijke kracht benutten om nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller te realiseren.

Vijf transitiepaden

Binnen het programma worden nu versnellingsprojecten gerealiseerd volgens de onderstaande transitiepaden:

  • Bouwmaterialen: ruimte maken voor verwerking en uitwisseling van bouwmaterialen.
  • Biomassa: zorg voor grote volumes (ook import) om verwerking van biomassa bedrijfsmatig voldoende schaalgrootte te geven.
  • Energie: versnelling aanleg warmte/CO2-net en de creatie van nieuwe productieclusters die gebruik maken van warmte en CO2.
  • Informatie: ruimte en energie voor datacenters inclusief koppeling aan (laag-temperatuur) warmtebronnen.
  • Ruimte: aanbod van werklocaties circulair maken; bij bestaande locaties via de organisatie van gebruikers en bij nieuwe locaties verankeren van circulariteit in de gebiedsontwikkelingsplannen.

 

Deze paden hebben gemeenschappelijk dat een transitie nodig is. Zowel in de samenwerking als in het ruimtegebruik. Een gebiedsvisie verzamelt de ruimtelijke effecten, ideeën, (economische) kansen en wellicht concrete afspraken als input voor onder meer de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland. Doel is om met een strategie richting een circulaire economie, waar behoud van leefbaarheid voorop staat, juist ruimte te houden voor economische groei.

Samenwerkende partijen

De samenwerkende partijen in het programma Westas zijn Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam gaan samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Economie en van IenM.

Eerst kwartiermaker, nu projectleider

VINU is al sinds 2015 betrokken en zette als kwartiermaker de samenwerking op. Momenteel verzorgt VINU de projectleiding voor het opstellen van de gebiedsvisie.

 

Lees meer over de Westas op de projectpagina van de Provincie Noord-Holland of in deze casus van VINU.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.