Westeinderscheg – nieuwe groene long Metropoolregio Amsterdam

Nog maar een jaar geleden is een eerste schets gemaakt van de nieuwe invulling van de Westeinderscheg. De Westeinderscheg is een aaneengesloten landschappelijke structuur met aan de noordzijde het IJ bij Amsterdam en aan de zuidzijde het Groene Hart tot ver voorbij Aalsmeer. Een langgerekt gebied dat van grote betekenis kan zijn voor het versterken van de leefbaarheid in de alsmaar drukker wordende metropoolregio Amsterdam.

Kwartiermaker Westeinderscheg

Er liggen unieke kansen in het gebied voor meer natuur, ecologische, toeristische en recreatieve verbindingen én versterking van cultureel erfgoed. In opdracht van de Provincie Noord-Holland treedt VINU op als kwartiermaker voor het nader vormgeven, het op de kaart zetten en het bestuurlijk en operationeel verankeren van de Westeinderscheg. Namens de provincie voert VINU de regie in deze nieuw op te zetten regionale samenwerking.

Ontwikkelen van een gebiedsconcept

De Westeinderscheg is in potentie een samenhangende groenblauwe corridor in de Metropoolregio Amsterdam. De identiteit wordt verder vormgegeven op basis van deze visie. Hierop volgen de stappen van positionering, branding zodat de scheg als zodanig herkenbaar wordt.

Aanpak Gebiedsontwikkeling Westeinderscheg

Figuur: Aanpak Gebiedsontwikkeling
Bron: Durven Kiezen; Zes Handvatten voor Gebiedsontwikkeling, VINU.

Opstellen van een ontwikkelingsstrategie

Het kwartier maken vraagt om het, gezamenlijk mét de regio, opzetten van een gebiedsprogramma met bijbehorende financiering en slagkracht. VINU organiseert dit samen met de regionale partners.

Uitwerken in gebiedscontracten

Verankering van het gebiedsconcept gebeurt in gebiedscontracten. We werken eerst gezamenlijk toe naar een intentieovereenkomst Westeinderscheg om vervolgens in meerdere deelgebieden tot uitvoering te komen. Hierin worden coalities gesmeed die elkaar versterken om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Vastbijten in het project

Marlies en Thijs starten met een getrapte gebiedsanalyse als opmaat, bij voldoende draagvlak en ontwikkelpotentie, naar die gewenste intentieovereenkomst. Een uitdagende en inspirerende opgave waar Marlies Swart en Thijs Stam graag hun tanden in zetten.

Project- en procesmanagement |Land & Water |Omgevingsmanagement en participatie

Marlies Swart | Thijs Stam

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.