Zero-emissie busvervoer wordt werkelijkheid!

“In 2030 is het openbaar vervoer per bus volledig ingericht op Zero Emissie”. Deze afspraak maakten het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de vervoersregio’s in april 2016.

De ambitieuze doelstelling om alle OV-busvervoer uitstootvrij te laten verlopen pakken de overheid en markt sindsdien voortvarend op. De pilotfase is inmiddels voorbij. Connexxion, de winnende vervoerder van de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden, rijdt al vanaf december 2017 op Schiphol met uitsluitend elektrische bussen. De komende jaren bouwt Connexxion de transitie uit naar bijna 90% van de bussen met Zero Emissie in 2025. Joni Braas, projectmanager van VINU, begeleidt de Vervoerregio Amsterdam als opdrachtgever van het stedelijke en regionale OV bij deze transitie naar Zero Emissie Openbaar Vervoer.

Hoe gaat het behalen van die ambitieuze doelstelling in zijn werk en welke lessen zijn daar uit te halen? Deze lessen zijn essentieel voor een succesvolle transitie naar een duurzame wereld.

Voer haalbaarheidsstudies uit vóór het opstellen van randvoorwaarden

Het rijden met elektrische bussen op Schiphol was een randvoorwaarde voor inschrijvende vervoerders binnen de concessie Amstelland-Meerlanden. Deze harde eis maakt het mogelijk om Zero Emissie busvervoer in Amstelland-Meerlanden ook daadwerkelijk te realiseren. Schiphol deelt de duurzaamheidsambitie van de Vervoerregio Amsterdam. Samen creëerden zij de juiste randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Voorafgaand aan het vaststellen van het eisenpakket voerden ze verschillende haalbaarheidsstudies uit. Dit leidde tot kennis over de technische oplossingen, optimale dienstregelingen en de beste laadplekken en –methoden, ook voor de inschrijvers van de aanbesteding. De kennis uit de voorstudies was van groot belang bij het uitwerken van de randvoorwaarden.

Samenwerking overheid en markt essentieel voor succes

We willen resultaat: een vervoerder die een solide transitie naar Zero Emissie bussen realiseert met hernieuwbare energie. Maar wat de overheid niet doet, is aangeven hoe dit resultaat moet worden behaald. Dat is aan de markt. De markt krijgt zoveel mogelijk ruimte om eigen kennis en ervaring maximaal te benutten. De overheid kan het niet alleen. Het is belangrijk om als overheid innovatieve, duurzame ontwikkelingen te stimuleren met kennis en faciliteiten en daarbij de innovatiekracht van de markt maximaal te benutten.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.