Zuid-Kennemerland werkt aan regionale bereikbaarheid

Sinds 2011 wordt gewerkt aan de regionale bereikbaarheid in de regio Zuid-Kennemerland. In de visie met als titel ‘Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’ spreken de gemeenten zich uit om de regio goed aan te haken op de landelijke netwerken, waar mogelijk doorgaand verkeer langs de stad en woonkernen te leiden, hoogwaardig openbaar vervoer tot diep in het centrum van de regio te laten doordringen, verkeersstromen te ontvlechten en de bestaande netwerken optimaal te benutten. Ook wordt ingezet op het verminderen van de leefbaarheidsproblemen als gevolg van verkeer en het inspelen op de ruimtelijk-economische dynamiek van de regio.

De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort hebben hun regionale samenwerking bezegeld met een gemeenschappelijke regeling en een bijbehorend mobiliteitsfonds. Uit dit fonds worden projecten die een bijdrage leveren aan de regionale bereikbaarheid (gedeeltelijk) gefinancierd. De volgende stap in de uitvoering van de visie is het daadwerkelijk realiseren van de volgende projecten: een regionaal fietsroutenetwerk, Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) om de doorstroom te bevorderen, investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) door de Haarlemse binnenstad, kleine stappen richting een volwaardig HOV-net in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en verkenningen naar grote projecten voor verbeteren van de infrastructuur als de Mariatunnel of Schipholweg. De bijdrage van VINU is het bieden van ondersteuning, procesmanagement en advies bij het maken en professionaliseren van de projectvoorstellen en het jaarplan voor 2017.

Kijk op de website van de regionale samenwerking Zuid-Kennermland voor meer informatie.

Afbeelding: Station Zandvoort tijdens een zomerse dag.

Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.